Week 43

Omgevingsvergunningen 21 t/m 25 oktober 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Weresteijn 84
  Datum ontvangst: 16 oktober 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het verbouwen van gebouw A (verdieping) en het plaatsen van twee buitentrappen, Parallelweg 3
  Datum verleend: 18 oktober 2019
 • Het verbreden van een in- en uitrit, Parallelweg 6a
  Datum verleend: 18 oktober 2019

Rectificatie ingediende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het aanleggen van een in-uitrit en een tijdelijke in-uitrit (voor bouwverkeer) ten behoeve van het perceel Baanhoek 337a, Parallelweg (tussen huisnr. 36 en 38)
  Datum ingekomen: 27 september 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van een frame met doek, Havenstraat 1