Week 44

Omgevingsvergunningen 28 oktober t/m 1 november 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het brandveilig gebruiken van het pand, Nicolaas Beetsstraat 2-6
    Datum ontvangst: 23 oktober 2019
  • Het kappen van een boom, Karekietstraat 13
    Datum ontvangst: 23 oktober 2019