Week 45

Omgevingsvergunningen 4 t/m 8 november 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van acht bomen, Wilhelminastraat 75
  Datum ontvangst: 28 oktober 2019
 • Het verbouwen van het bedrijfspand, Beyerinckstraat 10
  Datum ontvangst: 29 oktober 2019
 • Het kappen van drie bomen, Kerkbuurt - herinrichting pleinen
  Datum ontvangst: 30 oktober 2019
 • Het oprichten van een reclamemast, Sopraanweg
  Datum ontvangst: 1 november 2019