Week 47

Omgevingsvergunningen 18 t/m 22 november 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel,  Beethovenstraat 7
  Datum ontvangst: 11 november 2019
 • Het brandveilig gebruiken van het pand, Marisstraat 2
  Datum ontvangst: 11 november 2019
 • Het planologisch mogelijk maken van een woning op het perceel, perceel naast Baanhoek 38
  Datum ontvangst: 11 november 2019
 • Het gebruiken van de grond achter/naast de woning als erf en tuin, Molendijk 35
  Datum ontvangst: 12 november 2019
 • Het plaatsen van een dakopbouw, Merelstraat 29
  Datum ontvangst: 13 november 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Herinrichting Merwedeplein Kerkbuurt – het kappen van drie bomen
  Reden kap: Plein wordt opnieuw ingericht. Er worden drie bomen herplant passend in de omgeving, Kerkbuurt (Merwedeplein)
  Datum verleend: 13 november 2019
 • Het verbouwen van het bestaande pand en het plaatsen van een loods, Marisstraat 1
  Datum verleend: 15 november 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, Rijshoutstraat 19
  Datum verleend: 15 november 2019

Kennisgeving opschorten beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van een uitrit aan de achterzijde van de woning, De Horst 39