Week 49

Omgevingsvergunningen 2 t/m 6 december 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het vervangen van handelsreclame, Burg. Winklerplein 24
  Datum ontvangst: 28 november 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het gebruiken van de grond achter/naast de woning als erf en tuin, Molendijk 35
  Datum verleend: 29 november 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, Beethovenstraat 7
  Datum verleend: 29 november 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning, Weresteijn 84
  Datum verleend: 29 november 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van een waterberging door het afgraven van een stuk weiland, Kweldamweg