Week 5

Omgevingsvergunningen 28 januari t/m 1 februari 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Oprichten tijdelijke wooneenheden, Rivierdijk 274
  Datum ontvangst: 21 januari 2019
 • Het vellen van drie houtopstanden, sectie G perceel nr. 1175
  • Thv Prisma 101 oostzijde, staat te dicht bij hoogspanningskabels
  • Thv Stationsweg 108, achterzijde, staat te dicht bij perceel particulier
  • Thv Sporthal de Stoep, oostzijde, matige conditie (bloedingsziekte)
  • Datum ontvangst: 21 januari 2019
 • Het kappen van zes bomen, Dr. Langevepldein 1
  Datum ontvangst: 21 januari 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het wijzigen van de gevels, Rivierdijk 460
  Datum verleend: 25 januari 2019
 • Het realiseren van een woning, Albrechtplein 21-23
  Datum verleend: 25 januari 2019
 • Het oprichten van een reclamezuil in de watergang, ter hoogte van Kubus 200
  Datum verleend: 25 januari 2019
 • Het verbouwen van het pand tot zes appartementen en een winkelruimte, Kerkbuurt 81 t/m 81 f
  Datum verleend: 28 januari 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Interne verbouwing Gantel, Yulius, Wilhelminastraat 71