Week 51

Omgevingsvergunningen 16 t/m 20 december 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een damwand en een erfafscheiding, Merwedeplein
  Datum ontvangst: 9 december 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het verbouwen van het bedrijfspand, Beyerinckstraat 10
  Datum verleend: 13 december 2019
 • Het vervangen van handelsreclame, Burg. Winklerplein 24
  Datum verleend: 13 december 2019
 • Het plaatsen van een tuinhuis en een erfafscheiding, Zwanensingel 2
  Datum verleend: 13 december 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het kappen van een boom in de achtertuin, Cort van der Lindenlaan 89
 • Het kappen van een boom, Karekietstraat 13