Week 9

Omgevingsvergunningen 25 februari t/m 1 maart 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van zeven bomen, Stobbe. Reden: overlast/klacht van vruchten uit de bommen. Alle zeven bomen worden herplant.
  Datum ontvangst: 18 februari 2019
 • Het kappen van twee bomen, Valkhof. Reden: instabiele verankering/scheefstand.
  Datum ontvangst: 18 februari 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Waterwegstraat 50
  Datum ontvangst: 18 februari 2019
 • Het kappen van een boom, Paulus Potterstraat 38
  Datum ontvangst: 18 februari 2019
 • Het maken van een kelder, Goeman Borgesiusweg 13
  Datum ontvangst: 19 februari 2019
 • Het wijzigen van de gevel en een twee laagse uitbreiding van de kantoren, Ringerstraat 7
  Datum ontvangst: 21 februari 2019
 • Brandveilig gebruiken van de derde verdieping van het gemeentekantoor, Industrieweg 11
  Datum ontvangst: 22 februari 2019
 • Het verhuren van de derde verdieping van het gemeentekantoor, Industrieweg 11
  Datum ontvangst: 22 februari 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het wijzigen van gevels, Kerkbuurt 43
  Datum verleend: 22 februari 2019
 • Het verbouwen van het pand tot een polikliniek en het aanbrengen van reclame uitingen, Stationspark 400
  Datum verleend: 22 februari 2019

Kennisgeving buiten behandeling laten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het plaatsen van drie containers, P.C. Hooftlaan 3