Week 04

Omgevingsvergunningen 20 t/m 24 januari 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het kappen van zes bomen, Stationsplein, A. Volkersinge thv huisnummer 1, Thorbeckelaan thv begraafplaats, Burg. Feitsmapark thv skate/sportplek, Nachtegaallaan thv speelplek.
    Reden: verminderde conditie
    Datum ontvangst: 14 januari 2020
  • Het vervangen van oude beplanting, Havikstraat
    Datum ontvangst: 14 januari 2020