Week 05

Omgevingsvergunningen 27 t/m 31 januari 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het kappen van twee bomen, Baanhoek 471
    Datum ontvangst: 20 januari 2020
  • Het vervangen van een duiker, Middenveer - P.A. de Genestetstraat
    Datum ontvangst: 24 januari 2020
  • Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte, Zaaistoep 4
    Datum ontvangst: 24 januari 2020