Week 06

Omgevingsvergunningen 3 t/m 7 februari 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het herontwikkelen van een winkelpand tot winkels en woningen, Kerkbuurt 130-136
  Datum ontvangst: 27 januari 2020
 • Functiewijziging ten behoeve van dagbesteding, Kerkbuurt 137
  Datum ontvangst: 27 januari 2020
 • Het bouwen van een bootlift, Rivierdijk 422
  Datum ontvangst: 31 januari 2020

Verleende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Plaatsen van 10 kleedkamerunits voor een periode van vrij fjaar en kappen van twee bomen, Sportlaan 7
  Datum verleend: 31 januari 2020
 • Kappen van een boom, naast Karekietstraat 13
  Datum verleend: 31 januari 2020

Geweigerde omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Kappen van een boom in de achtertuin, Cort v.d. Lindenlaan 13
  Datum geweigerd: 31 januari 2020

Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning

 • Vergroten woning en plaatsen dakkapellen, Vogelenzang 10
  29 januari 2020