Week 08

Omgevingsvergunningen 17 t/m 21 februari 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Molendijk 35
  Datum ontvangst: 10 februari 2020
 • Het kappen van 23 gemeentelijke bomen t.b.v. revitalisering Vogelbuurt Noord, Valkhof, De Horst
  -    2 esdoorns
  -    2 pluimessen
  -    1 es
  -    17 sierperen
  -    1 meelbes   
  Reden: herinrichting woonbuurt
  Datum ontvangst: 11 februari 2020
 • Het plaatsen van een schuur/ overkapping, Batelier 57
  Datum ontvangst: 13 februari 2020
 • Het realiseren van een nieuwbouw kantoor met aanliggend parkeerterrein, Stationspark
  Datum ontvangst: 14 februari 2020 

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van 42 koopwoningen, Staatsliedenbuurt fase 2c:  
  -    Cort van der Lindenlaan 15 t/m 29 en 31 t/m 45
  -    Binnenhof 1 t/m 9 en 2 t/m 18
  -    Talmastraat 12 t/m 26
  -    Troelstralaan 19 t/m 25  
  Datum verleend: 14 februari 2020 

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het realiseren van vier appartementen, Kerkbuurt 6
 • Het verbouwen van het kantoorpand naar zorgwoningen, Merwestraat 34
 • Het vestigen van een winkel (verkoop e-bikes) en het wijzigen van de gevelreclame, Lelystraat 93a