Week 10

Omgevingsvergunningen 2 t/m 6 maart 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Realiseren van een dakopbouw op de woning, Vogelenzang 10  
    Datum ontvangst: 27 februari 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het realiseren van een erfscheiding, Molendijk 35 
    Datum verleend: 28 februari 2020