Week 12

Omgevingsvergunningen 16 t/m 20 maart 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een berging met overkapping, Stationsweg 135
  Datum ontvangst: 10 maart 2020    
 • Het plaatsen van een Wmo-unit voor een periode van maximaal 10 jaar, Hakgriend 6  
  Datum ontvangst: 11 maart 2020    
 • Het realiseren van een garage/carport, Parallelweg 28 
  Datum ontvangst: 13 maart 2020    
 • Het renoveren van het dak, Leeghwaterstraat (hal 7/8)
  Datum ontvangst: 13 maart 2020    
 • Het plaatsen van een dakkapel, Baanhoek 395
  Datum ontvangst: 15 maart 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van drie bomen ten behoeve van herinrichting gebied, Havikstraat    
  Er is een herplantplicht voor drie bomen opgelegd 
  Datum verleend: 3 maart 2020    
 • Het exploiteren van een kermis in de periode van 3 t/m 11 juni 2020, Burg. Winklerplein/Simon Stevinstraat
  Datum verleend: 6 maart 2020    
 • Het kappen van 23 gemeentelijke bomen t.b.v. revitalisering Vogelbuurt Noord, Valkhof, De Horst
  -    2 esdoorns
  -    2 pluimessen
  -    1 es
  -    17 sierperen
  -    1 meelbes
  Reden: herinrichting woonbuurt
  Er is een herplantplicht van 23 bomen opgelegd  
  Datum verleend: 13 maart 2020
 • Het kappen van drie bomen ten behoeve van herinrichting gebied, Havikstraat     
  Er is een herplantplicht voor drie bomen opgelegd
  Datum verleend: 13 maart 2020    
 • Het plaatsen van een raam in de voorgevel, Puccinistraat 16    
  Datum verleend: 13 maart 2020    
 • Het wijzigen van de functie om dagbesteding mogelijk te maken, Kerkbuurt 137    
  Datum verleend: 13 maart 2020    
 • Het realiseren van een dakkapel aan de voor-achterzijde van de woning, Prickwaert 132    
  Datum verleend: 13 maart 2020