Week 13

Omgevingsvergunningen 23 t/m 27 maart 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een tuindeur aan de zijgevel van de woning, Rivierdijk 299
  Datum ontvangst: 16 maart 2020
 • Het realiseren van een dakopbouw, Vermeerstraat 22
  Datum ontvangst: 17 maart 2020
 • Het vervangen en aanpassen van de bestaande bootlift, Rivierdijk 438
  Datum ontvangst: 18 maart 2020
 • Het realiseren van een in-uitrit, De Horst 36
  Datum ontvangst: 19 maart 2020
 • Het realiseren van HSB-units t.b.v. het uitbreiden van de huisvesting van cliënten, Touwbaan 1
  Datum ontvangst: 23 maart 2020

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Renovatie complex 917 – het verduurzamen van 81 woningen,  A. van Leeuwenhoekstraat, C. Huygensstraat, Prof. van 't Hoffstraat
  Datum verleend: 20 maart 2020

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Planologisch afwijken, Zaaistoep 4

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

Renovatie dak hal 7/8, Leeghwaterstraat 53

Kennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

Nieuwbouw kerkgebouw, Kerkbuurt 72