Week 17

Omgevingsvergunningen 20 t/m 24 april 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Brandveilig gebruiken van het pand, Kerkbuurt 137 
  Datum ontvangst: 9 april 2020    
 • Het wijzigen van de voorgevel, Parabool 28
  Datum ontvangst: 10 april 2020      
 • Het realiseren van een in-uitrit, Weresteijn 36
  Datum ontvangst: 14 april 2020      
 • Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Merwestraat 42
  Datum ontvangst: 15 april 2020

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een in-uitrit, De Horst 36
  Datum verleend: 17 april 2020      
 • Het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing, Rondo 44
  Datum verleend: 17 april 2020 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een dakkapel en een nokverhoging, Jacob Catsstraat 29
  Datum intrekking: 17 april 2020 

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • De nieuwbouw van een kantoorgebouw, Stationspark
 • Het realiseren van een extra verdieping op de school, Rondo 321