Week 19

Omgevingsvergunningen 4 t/m 8 mei 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een nieuwbouw kerkgebouw, Kerkbuurt 72
  Datum ontvangst 23 april 2020
 • Het realiseren van vier dakopbouwen, Zeeldraaier 3,4,5 & 8
  Datum ontvangst: 24 april 2020
 • Het realiseren van een garage/berging, Goeman Borgesiusweg 27
  Datum ontvangst: 28 april 2020
 • Het realiseren van een schuur met overkapping, Baanhoek 213
  Datum ontvangst: 29 april 2020
 • Het realiseren van een garage ter vervanging van de bestaande garage, Thorbeckelaan 39
  Datum ontvangst: 29 april 2020
 • Het realiseren van een parkeerplaats, Baaneweer 33
  Datum ontvangst: 30 april 2020

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het wijzigen van de voorgevel, Parabool 28
  Datum verleend: 1 mei 2020
 • Het realiseren van een uitrit, Weresteijn 36
  Datum verleend: 1 mei 2020