Week 20

Omgevingsvergunningen 11 t/m 15 mei 2020


Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het verplaatsen van de bestaande stapmolen naar de achterzijde van het terrein, Parallelweg 3   
  Datum ontvangst: 5 mei 2020 
 • Het kappen van twee bomen, Christiaan Huygensstraat 1-11  
  Datum ontvangst: 6 mei 2020  
 • Het realiseren van een nokverhoging, Jacob Catsstraat 21    
  Datum ontvangst: 6 mei 2020    
 • Het kappen van zes gemeentelijke bomen, ter hoogte van: (Reden: matige/slechte tot zeer slechte conditie )
  -    Baanhoek 197
  -    Rivierdijk 436 en 430
  -    Alg. begraafplaats
  -    Vinkenstraat 4
  -    Leiakker 2    
  Datum ontvangst: 6 mei 2020
 • Het realiseren van een inrit , Rubenstraat 33    
  Datum ontvangst: 6 mei 2020    
 • Het realiseren van een tijdelijke winkel, Baanhoek 73    
  Datum ontvangst: 7 mei 2020    
 • Het vervangen van een damwand, Rivierdijk 100 & 106    
  Datum ontvangst: 8 mei 2020    
 • Het realiseren van een dakopbouw en een erker, Middenveer 24    
  Datum ontvangst: 10 mei 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Baanhoek 395  
  Datum verleend: 8 mei 2020    
 • Het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achterkant van de woning, Merwestraat 42    
  Datum verleend: 8 mei 2020    
 • Het realiseren van een extra verdieping op de school, Rondo 321    
  Datum verleend: 8 mei 2020    
 • Herontwikkeling Kerkbuurt 130-136, Kerkbuurt 130-136    
  Datum verleend: 8 mei 2020    

Geweigerde vergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte,  Zaaistoep 4    
  Datum geweigerd: 1 mei 2020