Week 21

Omgevingsvergunningen 18 t/m 22 mei 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een dakkapel, Hugo de Grootstraat 8    
  Datum ontvangst: 14 mei 2020    
 • Het realiseren van een overkapping en een schutting, Thorbeckelaan 76    
  Datum ontvangst: 15 mei 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het gebruiken van het pand als showroom / winkelpand voor een periode van drie maanden, Baanhoek 73    
  Datum verleend: 15 mei 2020    
 • Het bouwen van units ten behoeve van huisvesting, Touwbaan 1  
  Datum verleend: 15 mei 2020