Week 24

Omgevingsvergunningen 8 t/m 12 juni 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een HSB-unit ten behoeve van een extra woon/slaapkamer, Touwbaan 1    
  Datum ontvangst: 29 mei 2020  
 • Het verplaatsen van de poort, Talmastraat 2    
  Datum ontvangst: 30 mei 2020    
 • Interne verbouwing, het wijzigen van de gevel & het plaatsen van handelsreclame, Kerkbuurt 33    
  Datum ontvangst: 3 juni 2020    
 • Het gebruiken van de grond achter de woning als erf en tuin, Kerkbuurt 247  
  Datum ontvangst: 3 juni 2020     
 • Het realiseren van een nokverhoging, Nicolaas Beetsstraat 36    
  Datum ontvangst: 4 juni 2020  
 • Het realiseren van een erker, Baanhoek 411    
  Datum ontvangst: 4 juni 2020    
 • Het plaatsen van reclame en een vlaggenmast, Industrieweg 11    
  Datum ontvangst: 5 juni 2020    
 • Het plaatsen van een carport/garage, Parallelweg 28  
  Datum ontvangst: 5 juni 2020     
 • Het kappen van een boom, Elzenhof 172a    
  Datum ontvangst: 6 juni 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een schuur/overkapping, Batelier 57    
  Datum verleend: 5 juni 2020    
 • Het realiseren van vier dakopbouwen, Zeeldraaier 3,4,5,8    
  Datum verleend: 5 juni 2020    
 • Het verplaatsen van de stapmolen, Parallelweg 3    
  Datum verleend: 5 juni 2020    
 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Scarlattistraat 14    
  Datum verleend: 5 juni 2020  

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het realiseren van een dakopbouw, Vogelenzang 10