Week 25

Omgevingsvergunningen 15 t/m 19 juni 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een dakkapel, Grevelingenlaan 84    
  Datum ontvangst: 8 juni 2020    
 • Het wijzigen van de kozijnen, Grevelingenlaan 18    
  Datum ontvangst: 8 juni 2020    
 • Het realiseren van een nieuw kantoorgebouw, Stationspark    
  Datum ontvangst: 10 juni 2020    
 • Het plaatsen van een medicijnen uitgifte automaat  in de bestaande gevel, Landinistraat 1    
  Datum ontvangst: 10 juni 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van twee bomen ten behoeve van Blok B Windroos, Christiaan Huygensstraat 1-11    
  Datum verleend: 10 juni 2020  
 • Het realiseren van een dakopbouw, Vogelenzang 10    
  Datum verleend: 12 juni 2020  
 • Het plaatsen van een terrasoverkapping, Thorbeckelaan 58    
  Datum verleend: 12 juni 2020    
 • Het gebruiken van de grond achter de woning als erf en tuin, Kerkbuurt 247    
  Datum verleend: 12 juni 2020    

Kennisgeving opschorten beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het vervangen van bestaande gevelreclame, Kerkbuurt 41