Week 26

Omgevingsvergunningen 22 t/m 26 juni 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van twee bomen, Elzenhof 132    
  Datum ontvangst: 18 juni 2020    
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Mozartplantsoen 34    
  Datum ontvangst: 19 juni 2020    
 • Het wijzigen van de gevelaanzicht, Kerkbuurt 48    
  Datum ontvangst: 19 juni 2020  

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een overkapping en schutting, Thorbeckelaan 76    
  Datum verleend: 19 juni 2020    
 • Het realiseren van een nokverhoging aan de achterkant van de woning,  Jacob Catsstraat 21    
  Datum verleend: 19 juni 2020  

Kennisgeving opschorten beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Nieuwbouw Kerkgebouw CGK Sliedrecht Beth-El, Kerkbuurt 72