Week 27

Omgevingsvergunningen 29 juni t/m 3 juli 2020

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een dakopbouw en een erker, Middenveer 24    
  Datum verleend: 26 juni 2020     
 • Het bouwen van een unit ten behoeve van huisvesting (Grundel 2), Spoelmaker 4   
  Datum verleend: 26 juni 2020
 • Het bouwen van een erker aan de zijgevel, Baanhoek 411  
  Datum verleend: 26 juni 2020
 • Het verbouwen van het pand om geschikt te maken als lunchroom, Kerkbuurt 33   
  Datum verleend: 26 juni 2020 

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het realiseren van een schuur, Baanhoek 213