Week 29

Omgevingsvergunningen 13 t/m 17 juli 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom ten behoeve van de verkoop van perceelgrond, Isaac da Costastraat 36    
  Datum ontvangst: 23 juni 2020   
 • Het plaatsen van een dakkapel, Weresteijn 172    
  Datum ontvangst: 6 juli 2020    
 • Het plaatsen van een carport, Joost van den Vondelstraat 1    
  Datum ontvangst: 6 juli 2020    
 • Het realiseren van een aanbouw, Prickwaert 18    
  Datum ontvangst: 6 juli 2020    
 • Het plaatsen van zonnepanelen, Rivierdijk 516    
  Datum ontvangst: 8 juli 2020  

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het wijzigen van een raamkozijn in de voorgevel, Grevelingenlaan 18    
  Datum verleend: 10 juli 2020    
 • Het plaatsen van een gevelautomaat in de bestaande gevel ten behoeve van medicijnenuitgifte, Landinistraat 1    
  Datum verleend: 10 juli 2020  
 • Het vervangen van de damwand, Rivierdijk 100 + 106    
  Datum verleend: 10 juli 2020 
 • Nieuwbouw kerkgebouw, Kerkbuurt 72  
  Datum verleend: 10 juli 2020 

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • De nieuwbouw van een bedrijfspand, Sopraanweg 8
 • Het vervangen van bestaande handelsreclame, Kerkbuurt 41

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het realiseren van een schuur, Prof. Zeemanweg 66