Week 30

Omgevingsvergunningen 20 t/m 24 juli 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een lucht-warmtepomp op het dak, Touwbaan 1    
  Datum ontvangst: 13 juli 2020    
 • Het plaatsen van een hekwerk, Thorbeckelaan 64  
  Datum ontvangst: 15 juli 2020     
 • Het realiseren van een in-uitrit voor het creëren van parkeerplaatsen,  Vogelenzang 31    
  Datum ontvangst: 15 juli 2020  
 • Het aanpassen van de entree, Scheldelaan 3    
  Datum ontvangst: 16 juli 2020    
 • Realiseren van een dakopbouw, IJsselstraat 17    
  Datum ontvangst: 17 juli 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel,  Lijsterweg 18    
  Datum verleend: 17 juli 2020  
 • Het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel, Lijsterweg 16    
  Datum verleend: 17 juli 2020    
 • De nieuwbouw van een kantoorgebouw, Stationspark 1100  
  Datum verleend: 17 juli 2020