Week 33

Omgevingsvergunningen 10 t/m 14 juli 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een terrasoverkapping, Bonkelaarplein 95    
  Datum ontvangst: 6 augustus 2020    
 • Het uitbreiden van de woning d.m.v. een aanbouw aan de zijgevel, het verplaatsen van de achtergevel en het vervangen van de dakkapel en kozijnen aan de voorgevel, Kerkstraat 5    
  Datum ontvangst: 7 augustus 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een in-uitrit, Rubenstraat 33    
  Datum verleend: 6 augustus 2020  
 • Het kappen van een boom, Elzenhof 172a  
  Datum verleend: 6 augustus 2020    
 • Het realiseren van een aanbouw ten behoeve van WMO, Rietzangerstraat 18    
  Datum verleend: 7 augustus 2020    
 • Het plaatsen van een dubbele dakopbouw en een dakkapel,  L. van der Wielstraat 43    
  Datum verleend: 7 augustus 2020  
 • Het vervangen van bestaande handelsreclame, Kerkbuurt 41    
  Datum verleend: 7 augustus 2020    
 • Het plaatsen van een lucht-water warmtepomp op het dak van het hoofdgebouw, Touwbaan 1    
  Datum verleend: 7 augustus 2020 
 • Het wijzigen van de hoofdvorm en de gevels van de woning en het plaatsen van zonnepanelen, Rivierdijk 516    
  Datum verleend: 7 augustus 2020  
 • Het realiseren van een dakopbouw,  IJsselstraat 17    
  Datum verleend: 7 augustus 2020 
 • De nieuwbouw van een botenloods, Molendijk 94    
  Datum verleend: 7 augustus 2020    

Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een nokverhoging, Nicolaas Beetsstraat 36    
  Datum: 6 augustus 2020    

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak, Mozartplantsoen 34

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het kappen van 18 bomen, Valkhof 81-160
 • Het kappen van twee bomen, Elzenhof 132