Week 34

Omgevingsvergunningen 17 t/m 21 augustus 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Brandveilig gebruiken van het pand, Rondo 321    
  Datum ontvangst: 11 augustus 2020    
 • Het realiseren van een aanbouw, Leeuweriksingel 46    
  Datum ontvangst: 12 augustus 2020    
 • Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, C.M. van Reesstraat 8    
  Datum ontvangst: 13 augustus 2020  

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom ten behoeve van de verkoop van perceelgrond,  Isaac da Costastraat 36    
  Er is een herplantplicht van minimaal twee bomen opgelegd.
  Datum verleend: 17 augustus 2020