Week 35

Omgevingsvergunningen 24 t/m 28 augustus 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het aanbrengen van een gefundeerde vloeistofdichte betonvloer, Lelystraat 49    
  Datum ontvangst: 18 augustus 2020    
 • Het plaatsen van tijdelijke warmtecentrale ten behoeve van warmtelevering aan het warmtenet Vogelbuurt, Thorbeckelaan ter hoogte van nr. 104    
  Datum ontvangst: 19 augustus 2020    

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het rooien van beplanting en aanbrengen straatwerk ten behoeve van toekomstig middenspanningsstation, Sperwerstraat    
  Datum verleend: 20 augustus 2020  

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het realiseren van een aanbouw, Leeuweriksingel 46
 • Aanbrengen zonwering, Bonkelaarplein 95