Week 37

7 t/m 11 september 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • IJsselstraat 8 Het uitbreiden van de woning, IJsselstraat 8
  Datum ontvangst: 31 augustus 2020
 • Het plaatsen van een nokverhoging met dakkapel, Douwes Dekkerstraat 14
  Datum ontvangst: 1 september 2020
 • Tijdelijke bewoning, Maaslaan 10
  Datum ontvangst: 1 september 2020
 • Het kappen van een boom, Wilhelminastraat 69a
  Datum ontvangst: 2 september 2020

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een dakopbouw, Middeldiepstraat 69-71
  Datum verleend: 4 september 2020
 • Het wijzigen van de gevels van zwembad 'De Merwebolder', Touwbaan 1
  Datum verleend: 4 september 2020

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het vernieuwen en uitbreiden van de carport aan de achterzijde, Joost van den Vondelstraat 1
 • Het kappen van drie bomen ten behoeve van de aanleg van het warmtenet, Thorbeckelaan 100
 • Het kappen van 1 boom, Rembrandtlaan – Prof. Lorentzlaan
 • Het kappen van een grote spar, Prof. Kamerlingh Onneslaan 114