Week 31

Bijzondere wetten 29 juli t/m 2 augustus 2019

Drank- en Horecavergunning

Verleende vergunningen/ontheffing

  • Schenken van alcoholhoudende drank, Kerkbuurt 32
    Datum verleend: 25 juli 2019