Week 32

Bijzondere wetten 5 t/m 9 augustus 2019

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen/ontheffing

  • Schenken alcoholhoudende drank tijdens de Black Horse Cup op 30 en 31 augustus 2019, Kweldamweg 8
    Datum verleend: 1 augustus 2019
  • Het wijzigen van de leidinggevenden, Fazantplein 3
    Datum verleend: 5 augustus 2019
  • Schenken van alcoholhoudende drank tijdens de Late Summer Fair op 7 september 2019, Kerkbuurt
    Datum verleend: 5 augustus 2019