Week 33

Bijzondere wetten 12 t/m 16 augustus 2019

Drank- en Horecavergunning/ontheffing

Rectificatie verleende ontheffing betreft ingekomen aanvraag

  • Schenken alcoholhoudende drank tijdens de Late Summer Fair, Kerkbuurt
    Datum ontvangst: 5 augustus 2019