Week 38

Bijzondere wetten 16 t/m 20 september 2019

Drank & Horeca vergunning/ontheffing

Ingediende aanvragen

  • Bijschrijven leidinggevende,  Fazantplein 3
    Datum ontvangst: 9 september 2019

Verleende vergunningen / ontheffing

  • Ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken  op 28 september 2019, Thorbeckelaan 102
    Datum ontvangst: 11 september 2019