Week 09

Bijzondere wetten 24 t/m 28 februari 2020

Drank & Horeca vergunning/ontheffing

Verleende vergunningen / ontheffing

  • Wijziging leidinggevenden, Thorbeckelaan 110       
    Datum verleend: 12 februari 2020