De gemeenteraad

Bekijk hier hoe de gemeenteraad is ingericht.

De gemeenteraad van Sliedrecht bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over 7 partijen. SGP-ChristenUnie 7 zetels, PRO Sliedrecht 5 zetels, CDA 3 zetels, VVD 2 zetels, PvdA 2 zetels, Slydregt.NU 1 zetel, D66 1 zetel. De bijeenkomsten van de gemeenteraad werden tot aan het begin van de coronacrisis gehouden in het monumentale raadhuis aan het Dr. Langeveldplein. Op dit moment vergadert de gemeenteraad in de Lockhorst.

De SGP-ChristenUnie, PvdA en CDA vormen samen een coalitie. Elke partij levert hiervoor een wethouder aan het college. Sinds 31 maart 2020 heeft Sliedrecht een waarnemend burgemeester, Dirk van der Borg. De burgemeester speelt een verbindende rol bij het coördineren, stimuleren en initiëren van het gemeentelijke beleid. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders; Portefeuillehouder ordehandhaving, veiligheid en rampenbestrijding; Vertegenwoordiger van de gemeente en representatie. Na een bestuurlijk onrustige periode begin 2020 is Sliedrecht in beweging. College en raad richten zich samen op de ontwikkeling van een bestuurlijk klimaat waarin ieders taak, rol, verantwoordelijkheden en verhoudingen binnen het bestuur van Sliedrecht scherp en helder is.