onderzoekdoen-resultaten_zoektochtburgemeester_20200819 (1)

Vragenlijst
Respondent id Start datum Start tijd Status Waar moet de nieuwe burgemeester voor Sliedrecht zich vooral op richten? Welke kenmerken moet de nieuwe burgemeester vooral hebben? Wat voor persoon moet de nieuwe burgemeester zijn? Welke Sliedrechtse eigenschap moet de nieuwe burgemeester hebben? Welke vraag zou jij aan de kandidaten willen stellen? Heb je nog aanvullende opmerkingen? Laat het ons weten! Geslacht Leeftijd
De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu Anders: Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief Anders:Man Vrouw Wil ik niet zeggen 25 jaar of jonger 26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar 65 jaar of ouder
1 01-07-2020 15:36 open2 01-07-2020 17:09 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk
Burgervader/moeder Integer
Communicatief
Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens
Gezaghebbend Representatief
Iemand die zichtbaar is in het dorp. Nieuwe initiatieven steunt, verder kijkt dan de geijkte mogelijkheden. Zich inzet voor de samenleving in het dorp en hierbij een vernieuwde kijk neer kan zetten. Zich kan verplaatsen in allerlei groepen mensen. Integer, goede communicator, zichtbaar op allerlei platformen, zich kunnen verplaatsen in allerlei lagen van de samenleving (empathie).... En vernieuwend. Het dorp is soms wat in slaap gesukkeld en leeft soms nog een aantal decennia terug. Waarom zou u een goede burgemeester zijn voor Sliedrecht?

Wat gaat u doen aan de orde en veiligheid in het dorp (denk hierbij aan vuurwerk)?

Hoe leren de mensen u kennen?
Nvt
Vrouw

26 tot 40 jaar

3 01-07-2020 17:10 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer
Communicatief
Daadkrachtig


MensenmensEen vriendelijke reis of reuzin Een goed luisterend oor voor iedereen.
Nee hoor.

Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
4 01-07-2020 17:11 open5 01-07-2020 17:14 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar
Integer BesluitvaardigVernieuwend
Mensenmens

Representatief
open en eerlijk maar dicht bij de beurgers open voor ideeen en zich laten zien in de gemeente waarom zou jij burgemeester van Sliedrecht worden? liefst een man
Vrouw


41 tot 64 jaar
6 01-07-2020 17:15 open7 01-07-2020 17:15 open8 01-07-2020 17:16 open9 01-07-2020 17:17 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk


Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend
open, makkelijk aanspreekbaar, vooruitstrevend en iemand die met de (economische) tijd meegaat. liefst zo min mogelijk, hoogste tijd voor een frissen niet-Sliedrechtse wind! Hoe denkt u de afstand tussen christelijke mensen en mensen met een andere/geen geloofsovertuiging binnen de gemeente te verkleinen zodat er minder vanuit béide kanten minder "minachting" ontstaat. / Man Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar 65 jaar of ouder
10 01-07-2020 17:17 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder

Vernieuwend
MensenmensEen van Hemmen 2.0.
Een burgervader die goed zichtbaar en benaderbaar is. Een burgervader die een biertje meedrinkt op koningsdag. Een burgervader die Sliedrecht echt op de kaart wil zetten.
nuchter en van aanpakken gaat u ook in sliedrecht wonen? ik vind dat de burgemeester in sliedrecht moet wonen om echt contact met het dorp te hebben.
Ook moet hij doorgaan met het baggerfestival en initiatieven van de horeca de ruimte

Vrouw

26 tot 40 jaar

11 01-07-2020 17:19 open12 01-07-2020 17:20 open13 01-07-2020 17:21 open14 01-07-2020 17:21 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig

MensenmensIemand die zich snel de uitdagingen van onze gemeente eigen maakt en zorgt voor verbinding: zowel in de politiek als in het dorp zelf. Moet zich gemakkelijk tussen de mensen kunnen begeven en moet ook Aanspreekbaar zijn voor de inwoners.
Belangrijk is ook dat de nieuwe persoon voor een langere periode wil blijven en Sliedrecht niet als springplank wil gebruiken.....
Geen..... Waarom wilt u burgemeester van Sliedrecht worden?
Man41 tot 64 jaar
15 01-07-2020 17:22 open16 01-07-2020 17:22 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens
Gezaghebbend

Een burgemeester die boven de partijen staat en denkt aan alle burgers. Geen CDA, SGP of CU Burgemeester. Sliedrecht wordt al jaren geregeerd door de kerkelijke gemeentes, waar mensen veelal worden buitengesloten en gediscrimineerd.
Een vrouw zou geweldig zijn, maar wellicht te modern voor Sliedrecht.
Geen Sliedrechtse eigenschap; maar modern, integer, sociaal en niet kerkelijk. Hoe denk je om te gaan met de macht die de kerken hebben in Sliedrecht? Maak het dorp gezellig! Winkels en terrassen open op zondag!

Wat er met Hanny Visser is gebeurd is schandalig! (Geen Pro Sliedrecht stemmer).

Vrouw


41 tot 64 jaar
17 01-07-2020 17:22 open18 01-07-2020 17:23 open19 01-07-2020 17:26 open20 01-07-2020 17:27 open21 01-07-2020 17:27 open22 01-07-2020 17:27 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig

Daadkrachtig Standvastig

MensenmensEen burgermeester die knopen door hakt!!
Bijv. Voor het Burgermeester-Winklerplein!
Eerlijk en aandacht voor de Sliedrechtse Ondernemers en Bewoners! ?

Vrouw


41 tot 64 jaar
23 01-07-2020 17:28 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moederDaadkrachtig
Vernieuwend
MensenmensMakkelijk aanspreekbaar, geen baas, wel daadkrachtig als het nodig is! Beetje eigenwijs, maar goed voor de medemens Wat ga je doen met lastige onderwerpen zoals de problematiek aan de overkant van de rivier? En het vertrouwen in de politiek is weg binnen Sliedrecht, hoe ga je dit weer opbouwen?

Vrouw

26 tot 40 jaar

24 01-07-2020 17:29 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar
Integer Besluitvaardig Communicatief

Met een Christelijke indentiteit Dicht bij de mensen

Man41 tot 64 jaar
25 01-07-2020 17:31 open26 01-07-2020 17:32 open27 01-07-2020 17:32 open28 01-07-2020 17:38 afgesloten
Kwetsbare groepen

Initiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk


Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig


MensenmensEerlijk zichzelf zijn, niet te oud Empatisch ?


Wil ik niet zeggen
26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
29 01-07-2020 17:40 open30 01-07-2020 17:40 open31 01-07-2020 17:42 open32 01-07-2020 17:42 open33 01-07-2020 17:42 open34 01-07-2020 17:43 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staatMensenmensIemand liefst van een partij die niet in Sliedrecht vertegenwoordigd is. Of partijloos. Vage vraag helaas. Kan daar niets mee Waar ben je het meest trots op als mens op wat je bijdrage is geweest tot nu toe aan een betere wereld? Helaas veel te veel standaard kenmerken. Vaak nietszeggend.
Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
35 01-07-2020 17:44 open36 01-07-2020 17:44 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief Iemand die boven de partijen staat
Nvt Nvt Nvt Nvt Man41 tot 64 jaar
37 01-07-2020 17:45 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente
Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief


Vernieuwend

Iemand die inziet dat de keuzes die we nu maken invloed hebben op hoe onze kinderen over twintig jaar leven. Gemeenschapszin. Wat kan Sliedrecht volgens u doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan? Fijn initiatief!

Wil ik niet zeggen
26 tot 40 jaar

38 01-07-2020 17:50 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking
Klantvriendelijke en gastvrije gemeenteZichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar
Integer Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat

Gezaghebbend Representatief Anders: Zichzelf! De representant van onze gemeemte waar we trots op kunnen zijn. Geen praatjes, gewoon de schouders eronder. Niet: de geit en de kool sparen. Durf je je nek uit te steken?
Man41 tot 64 jaar
39 01-07-2020 17:53 open40 01-07-2020 17:57 open41 01-07-2020 17:58 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar


Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig
Vernieuwend
Mensenmens
Gezaghebbend

Modern Sliedrechtse eigenschap? Heb ik niet

Vrouw


41 tot 64 jaar
42 01-07-2020 18:01 open43 01-07-2020 18:06 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheidVerbindendInteger
Gezaghebbend

Denk aan een vrouwelijke kandidaat van CDA- Te veel om op te Wat beweegt u om naar Sliedrecht te komen en hoe lang blijft Realiseert u wat er de afgelopen tijd zoal in de Sliedrechtse politiek is gebeurd. Er is nogal wat te lijmen met al die egotjes
Vrouw


41 tot 64 jaar
44 01-07-2020 18:13 open45 01-07-2020 18:14 afgesloten


Klantvriendelijke en gastvrije gemeenteZichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer

Iemand die boven de partijen staatMensenmensEerlijk, integer, goed communiceren, afspraken Vriendelijk, open staan voor alle Wat is belangrijk voor onze

Vrouw


41 tot 64 jaar
46 01-07-2020 18:16 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer

Iemand die boven de partijen staat


Representatief
Een betrokken iemand die boven partijen staat Enthousiast, samenbindend Hoe zorgt u dat u weet wat er speelt in Sliedrecht?


Wil ik niet zeggen
26 tot 40 jaar

47 01-07-2020 18:16 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving


Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moederDaadkrachtig Standvastig

MensenmensEerlijk, betrouwbaar.
Iemand die betrokken is bij elk individu van Sliedrecht.
Die open staat voor feedback ook vanuit bevolking.
Samenbindend. Heeft u ervaring?

Wat maakt dat u juist van Sliedrecht burgemeester wilt worden?
Zou het heel wenselijk vinden dat de nieuwe burgemeester respect heeft en dit toont voor welke vorm van meningsuiting dan ook.

Het zou fijn zijn als het een burgemeester is die God liefheeft boven alles en de naaste als zichzelf.
Man41 tot 64 jaar
48 01-07-2020 18:18 afgesloten
Kwetsbare groepenOpenbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar

Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend
MensenmensLaag drempelig, makkelijk benader Geen woorden maar Waarom kies je voor sliedrecht
Kies je voor de functie of voor het dorp.

Man41 tot 64 jaar
49 01-07-2020 18:24 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven


Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staatMensenmensIemand die in staat is om goed met burgers te communiceren. Dus ook zelf actief op sociale media bijvoorbeeld. Nuchter en direct. Wat doet u aan uw zichtbaarheid, bent u actief op sociale media? Gaat u gemakkelijk het gesprek aan met mensen?

Vrouw

26 tot 40 jaar

50 01-07-2020 18:24 open51 01-07-2020 18:38 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend
Een met ervaring. Een vrouw. Geen. Wat denk je dat Sliedrecht nodig heeft?

Vrouw

26 tot 40 jaar

52 01-07-2020 18:38 open53 01-07-2020 18:38 open54 01-07-2020 18:38 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving


Openbare orde en veiligheid


Anders: Organiseren baggerfestival en andere activiteiten Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig

Daadkrachtig
Vernieuwend
Mensenmens
Gezaghebbend

Een hippe man (geen vrouw) die Sliedrecht laat bruisen, baggerfestival erin houdt en gasten durft aan te pakken die het in het dorp verzieken voor de rest. En overlast Yulius en Merwebolder gaan indammen, overlast verwarde personen wordt steeds gekker. Tja.. wat is een Sliedrechtse eigenschap.. in ieder geval niet te refo.. Wat zou u doen in/voor Sliedrecht als u 100.000 euro vrij te besteden heeft?

Vrouw

26 tot 40 jaar

55 01-07-2020 18:45 open56 01-07-2020 18:49 open57 01-07-2020 18:51 open58 01-07-2020 18:53 open59 01-07-2020 18:53 open60 01-07-2020 18:54 open61 01-07-2020 18:59 open62 01-07-2020 19:00 open63 01-07-2020 19:02 open64 01-07-2020 19:05 open65 01-07-2020 19:11 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat


Samenwerkend MensenmensBenaderbaar zijn voor ieereen maar indien nodig ook het gezag
laten gelden.
Gastvrij vriendelijk en benaderbaar . Wat kan en wil u voor Sliedrecht betekenen. Laat hem of haar bekend zijn met de Sliedrechtse cultuur en
samenleving.

Vrouw


41 tot 64 jaar
66 01-07-2020 19:16 afgesloten

Handhaving


Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu

Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig Standvastig


Een persoon die staat voor zijn gemeente en niet voor zijn car Vastberaden Zwemmen in een haven mag dat? Nee
Vrouw

26 tot 40 jaar

67 01-07-2020 19:17 open68 01-07-2020 19:18 open69 01-07-2020 19:19 open70 01-07-2020 19:20 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving


Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend
Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig VernieuwendRepresentatief
hij moet goed zijn in zijn werk Hij moet in sliedrecht wonen, en in het centrum, zodat hij zelf goed alles kan zien en meemaken wat er in sliedrecht gebeurt en speelt. zoals de aanhoudende overlast tussen oktober en januari met vuurwerk en de daarbij horende overlast van jeugd. Wat gaat u doen om overlast te voorkomen rond de jaarwisseling? Ja hij moet zn werk goed doen, overlast bestrijden oa. Man Vrouw

26 tot 40 jaar

71 01-07-2020 19:23 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer
CommunicatiefSamenwerkend
Betrokken, wonend in Sliedrecht, christen Integer Wie is Jezus voor jou?
Man41 tot 64 jaar
72 01-07-2020 19:24 open73 01-07-2020 19:25 open74 01-07-2020 19:32 open75 01-07-2020 19:40 open76 01-07-2020 19:41 open77 01-07-2020 19:42 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Iemand die boven de partijen staatMensenmensIemand die midden tussen de inwoners en verenigingen staat. Een verbinder van deze partijen en een echte burger"vader". Ondernemend (zoals veel sliedrechters actief zijn in het verenigingsleven) Als je onbeperkte mogelijkheden had, wat zou je dan heel graag organiseren voor het verenigingsleven in Sliedrecht en met wie zou je dit willen organiseren? Ik vind het belangrijk dat de nieuwe burgermeester in ieder geval zelf ook in Sliedrecht komt wonen of zelfs al woont om zo overal dichtbij te zijn en te weten wat er speelt onder de inwoners. Succes met de gesprekken! Man


26 tot 40 jaar

78 01-07-2020 19:44 open79 01-07-2020 19:53 open80 01-07-2020 19:54 afgesloten
Kwetsbare groepen Handhaving


Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief


Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch
Representatief
Een persoon die een samenleving wilt maken waarin we allen ons weer verbonden voelen. - netwerken
- inzicht in problematiek
- communicatief sterk
weten hoe je een bepaalde doelgroep kan benaderen op verschillende manieren
- verbindind
- begripvol
Zou u willen zorgen dat de juiste mensen het voor elkaar krijgen dat de kinderen en jongeren wijzer worden op verschillende manieren.

- Inzicht wanneer je over iemands grens heen gaat en wat voor impact dat kan hebben.
Maatschappijkijk betrokkenheid.
Problematiek aankaarte van armoede, geaardheid acceptatie, seksueel misbruik, klimaatverandering, eenzaamheid, zinloosgeweld zowel fysiek als mentaal. Wat kunnen mensen doen in zo situatie als zij erin zitten. Wat kan de omgeving doen als ze iemand willen helpen.

De nieuwe burgemeester kan verschillende soorten partijen aan elkaar koppelen om voorlichtingen hier over te geven. Sprekers uitnodiging voor de voorlichting.
Ik ben jeugdburgemeester geweest. Graag zou ik willen kijken of ik samen met de nieuwe burgemeester kan bemiddelen tussen de partijen om alles op te zetten.
Vrouw
25 jaar of jonger


81 01-07-2020 20:00 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend MensenmensIemand die ook naar de jongeren luistert.
Ook open staat voor nieuwe ideeën.
Gezelligheid brengen in Sliedrecht.
Bereikbaar voor jong en oud.


Man Vrouw


41 tot 64 jaar
82 01-07-2020 20:02 open83 01-07-2020 20:03 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven

Verbindend
Initiatiefrijk

Daadkrachtig

Samenwerkend
Mensen-mens op alle dagen van de week, het liefst onafhankelijk "Werken en geen gerucht maken" Hoe brengen we meer gezelligheid in Sliedrecht? Niet iemand van de oude stempel, maar iemand die boven de kibbelende partijen staat. Ook iemand die naast de zondagsrust ook de vrijheidskeuze van niet-gelovigen belangrijk vindt. Man41 tot 64 jaar
84 01-07-2020 20:04 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven


Economie en bedrijfsleven

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moederDaadkrachtig
Vernieuwend
Mensenmens Visionair en strategisch


Sociaal en oog voor de kleine dingen in de maatschappij. Iemand die geen concessies doet om iedereen tevreden te stellen. En vooral toegankelijk. Bij voorkeur iemand tussen 35/40 jaar. En zichtbaar. Zichtbaar betrokken, vooruitstrevend Wat zou u doen om de slogan #mooisliedrecht vastste houden en nog meer te laten integreren binnen ons dorp? Iemand met vastgeroeste en conservatieve ideeen past niet meer binnen Sliedrecht. We hebben behoefte aan ver gemoderniseerde samenleving. Iemand die zijn vuist op tafel slaat, maar bovenal de belangen van de burger behartigd. Man Vrouw

26 tot 40 jaar

85 01-07-2020 20:13 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig StandvastigGezaghebbend

Een fijne kerel Bagger in de oren Kunt u me horen? Nee hoor Man

25 jaar of jonger


86 01-07-2020 20:14 open87 01-07-2020 20:19 open88 01-07-2020 20:29 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente
Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer


Mensenmens
Gezaghebbend

God liefhebbend boven alles en de naaste als zichzelf Geen
1 Man


26 tot 40 jaar

89 01-07-2020 20:29 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving

VerbindendInteger

Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig


MensenmensIemand die durft aan te pakken wat scheefgegroeid is in het dorp.
Graag meer karakter dan ego.
Goed arbeidsethos; harde werker Waarom Sliedrecht? Het is de hoogste tijd voor verandering.
Een op social media zichtbare burgemeester is leuk, maar een burgemeester die doet waar hij/zij voor staat is beter. Niet 'voor de buhne', maar echt betrokken.

Vrouw


41 tot 64 jaar
90 01-07-2020 20:34 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking

Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu Anders: Zolang het beleid van zowel nationale als lokale overheid is gericht op zelforganisatie en goed burgerschap is het belangrijk dat een burgemeester zich inzet voor gelijke kansen en daardoor zich op die manier inzet voor groepen die minder middelen en opportuniteit hebben om zelforganisatie te bewerkstelligen Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk
Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens

Representatief
Iemand met bestuurservaring en iemand die echt kijkt naar het algemeen belang en iemand die daar beslissingen voor durft te nemen en niet bang is voor zijn/haar eigen populariteit Zelfreflecterend en de moed om ongemakkelijke gesprekken aan te gaan en te lusteren naar ieders mening Wat is u positie in de hedendaagse complexe maatschappelijke vraagstukken (o.a. Klimaat, racisme en discriminatie)? Wat wilt u eraan doen (concrete voorstellen/ doelstellingen)? Het zou leuk zijn als er in geval van gelijke geschiktheid, gekozen zou worden voor een vrouw of anderzins diverse/inclusieve keuze
Vrouw
25 jaar of jonger


91 01-07-2020 20:40 open92 01-07-2020 20:40 open93 01-07-2020 20:42 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder

Communicatief


Gezaghebbend

Christelijk, maar wel met een open houding naar andere niet gelovigen. Toegankelijk en zichtbaar voor de gemeente. Nuchtere houding


Vrouw

26 tot 40 jaar

94 01-07-2020 20:43 open95 01-07-2020 20:55 open96 01-07-2020 21:00 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar
Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Daadkrachtig, communicatief vaardig, verbinder, die zorgt voor rust binnen de gemeenschap. Nuchter en daadkrachtig. Wanneer vindt u dat u uw job goed gedaan heeft.
Man41 tot 64 jaar
97 01-07-2020 21:13 open98 01-07-2020 21:20 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente


VerbindendInteger Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend

Visionair en strategisch
Representatief
Een innemend persoon. Niet bang om op te treden. Ook tegen bestuurlijke wanorde. Staat biven partijen en wijst ieder op zn verantwoordelijkheid. Doet niet mee aan schimmige plannetjes om ook maar iemand binnen de gemeente te bevoordelen ten op zichte van de ander. Brengt Sliedrecht naar 2020. Daagt ondernemers uit te denken in mogelijkheden. En bovenal verbindt de verschillende bevolkingsgroepen. Doen Hoe denk je de uiteenlopende bevolkingsgroepen samen te brengen? Gaan vraag 7 en 8 over de invuller van de vragen of de potentiele burgemeester. Is niet echt duidelijk.
Vrouw


41 tot 64 jaar
99 01-07-2020 21:21 open100 01-07-2020 21:38 open101 01-07-2020 21:53 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
van Hemmen 2.0 Affiniteit met de Bestuurlijke ervaring?
Man41 tot 64 jaar
102 01-07-2020 21:59 open103 01-07-2020 22:04 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Burgervader/moeder Integer

Iemand die boven de partijen staat

Gezaghebbend

Luisterend oor Grote afstand van politiek en geloofs standpunten Hoe bind je de inwoners van sliedrecht met het bestuur

Vrouw


41 tot 64 jaar
104 01-07-2020 22:07 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen

Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder

Communicatief
Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens

Representatief
Een jonge man, die veel te zien is binnen het dorp. En ook naar veel activiteiten binnen sliedrecht komt. Ook iemand die buiten ambtenaarstaak uit zichzelf langs bijvoorbeeld sportverenigingen gaat. Gezellig en herkenbaar Zou je in de tijd dat je niet als burgemeester aan het werk bent, zou u dan ook activiteiten binnen sliedrecht bekijken? Zonder ambstketing of hoed. Iemand die in taak serieus en representatief is. En iemand die ook zonder hoed en ketting gezellig meedoet binnen het dorp. Man


26 tot 40 jaar

105 01-07-2020 22:22 afgesloten
Kwetsbare groepen Handhaving


Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk
Burgervader/moeder Integer

Iemand die boven de partijen staat
Visionair en strategisch Gezaghebbend

Toegankelijk, maar niet te amicaal en daardoor verminderd daadkrachtig. Iemand die ergens voor staat, kan omgaan met verschillende gemeenschappen binnen het dorp en alle gemeenschappen kunnen vertegenwoordigen, ook de 12000-15000 gelovigen binnen ons dorp. Affiniteit met "marine Jobs", zoals baggeren, maar ook affiniteit met de evenementen zoals de braderieën. Graag ook aansluiting bij de vorige burgemeester wat betreft strenge handhaving van drugs Welke visie heeft u voor Sliedrecht voor de komende 10 jaar?
Man41 tot 64 jaar
106 01-07-2020 23:34 open107 01-07-2020 23:48 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer

Iemand die boven de partijen staat DaadkrachtigEen persoon die goed met de verschillen in Sliedrecht kan omgaan. En dan doel ik ook confessioneel en niet-confessioneel. Aanpakken. Bram van Hemmen ging tijdens de eerste maanden van zijn burgemeesterschap eten bij inwoners. Op welke manier gaat u kennis maken met de inwoners van Sliedrecht? Succes en wijsheid gewenst bij de zoektocht.
Vrouw


41 tot 64 jaar
108 01-07-2020 23:48 open109 02-07-2020 0:09 open110 02-07-2020 0:10 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat
Standvastig Vernieuwend
MensenmensEen soortgelijk persoon als Bram van Helmen, zichtbaar en benaderbaar. Oog hebbend voor alle inwoners van het dorp, alle bevolkingsgroepen. Oog hebben voor de mensen om hem/ haar heen. Alle bevolkingsgroepen mogen er zijn. Orde en handhaving en zichtbaar/ benaderbaar zijn. Een mensen mens die zijn/ haar mening niet onder stoelen of banken steekt, maar de mond open durft te trekken. Wat gaat u doen/ hoe gaat u er voor zorgen dat Sliedrecht, mooi Sliedrecht blijft? Een fijne en veilige plek om te wonen, op te groeien en oud te worden.

Vrouw

26 tot 40 jaar

111 02-07-2020 0:42 open112 02-07-2020 1:30 open113 02-07-2020 1:54 open114 02-07-2020 2:30 open115 02-07-2020 6:12 open116 02-07-2020 6:23 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens

Representatief
Net als Bram van Henk en, een Meer afspiegeling van huidige bevolking. Dus niet zwaar christelijk. Dus zoals bram van Henk en. Komt u uit Sliedrecht. Dat is belangrijk

Vrouw


41 tot 64 jaar
117 02-07-2020 6:54 open118 02-07-2020 7:05 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer

Iemand die boven de partijen staat
Standvastig Vernieuwend Samenwerkend


Representatief
Een open persoon die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt, die integer is en deze mooie woonplaats bestuurd met christelijke waarde en normen (op gronden van de bijbel) Sociaal, christelijk Hoe denkt u de christelijke waarden en normen toe te passen in uw dagelijkse ?
Man


26 tot 40 jaar

119 02-07-2020 7:16 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk
Burgervader/moeder Integer

Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens


Anders: Positief christen Een warm, meelevend persoon. Iemand die benaderbaar is, positief christelijk in het leven staat. Liefst onder de vijftig jaar. Een echt mensenmens! Actief op sociale media. Hebben Sliedrechtse mensen bepaalde eigenschappen? Een interessant gegeven.....maar goed, vind het vooral belangrijk dat een burgemeester verbindend is en zichtbaar. Hoe de verbinding zoeken? Hoe kunnen de inwoners zien waar je je mee bezighoudt? Wat betreft de gemeenteraad, hoe krijg je alles weer op de rrails, zonder gekonkel?

Vrouw

26 tot 40 jaar

120 02-07-2020 7:24 open121 02-07-2020 7:53 open122 02-07-2020 7:54 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking


Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar
Integer
Vernieuwend
MensenmensToegankelijk ? Hoe houd je contact met de inwoners Hij/zij moet van deze tijd zijn Man Vrouw


41 tot 64 jaar
123 02-07-2020 8:00 open124 02-07-2020 8:09 open125 02-07-2020 8:15 open126 02-07-2020 8:17 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder


Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend
Mensenmens

Representatief
Een persoon die oprecht is en vriendelijk. En vooral de tijd neemt voor de inwoners. niet lullen maar poetsen. Wat maakt jouw de geschikte kandidaat?

Weet je in wat voor slangenkuil u terrecht komt?
liefst een ker een vrouwlijke burgemeester.
Vrouw

26 tot 40 jaar

127 02-07-2020 8:22 open128 02-07-2020 8:23 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar
Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Jong iemand met frisse ideeën die besluiten neemt en nakomt en wat meer naar inwoners luisterd ipv een raad die altijd maar de beslissingen neemt zonder inwoners te horen!!! geen specifieke, frisse wind hier door het gemeentebestuur nemen met hun ouderwetse ideeën wat jij denkt te kunnen betekenen om van sliedrecht een frisse gemeente te maken waarin we gezamenlijk met elkaar kunnen leven zonder vooroordelen.

Vrouw


41 tot 64 jaar
129 02-07-2020 8:27 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig

Mensenmens
Gezaghebbend Representatief
Warm, stabiel, christelijke achtergrond, oog voor minderheden/zwakkeren. Tussen de mensen staan

Man41 tot 64 jaar
130 02-07-2020 8:34 open131 02-07-2020 8:39 open132 02-07-2020 8:52 open133 02-07-2020 8:55 open134 02-07-2020 8:57 open135 02-07-2020 8:57 open136 02-07-2020 9:07 open137 02-07-2020 9:08 open138 02-07-2020 9:23 open139 02-07-2020 9:27 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig

Representatief
Iemand met ervaring, echter niet te oud, die durft te doen, durft te veranderen. De bagger binnen de gemeente(raad) op kunnen ruimen en er met een schone lei tegenaan gaan.

Man


26 tot 40 jaar

140 02-07-2020 9:33 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk
Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend
Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Iemand die al ruimte ervaring heeft in de aanpak van criminaliteit en handhaving van de openbare orde. Er zijn serieuze criminaliteit en ondermijningszaken in Sliedrecht. Door durven pakken. Leiderschap naar bewoners en naar ambtenaren. Sliedrecht is een gemeente en behoord tot een regio die groeit met meer inwoners en/of bedrijvigheid.. Met meer inwoners/bedrijvigheid komen er mogelijk ook meer criminelen binnen. De burgemeester is een centrale spil als het gaat om de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Ook op het gebied van ondermijning wordt in toenemende mate naar de burgemeester gekeken. Als het gaat om de openbare orde bevoegdheden, heeft de burgemeester inmiddels een “goed gevulde gereedschapskist”. Dat moet ook, want de problemen die landelijk in gemeenten, ook in Sliedrecht, op veiligheidsgebied spelen, zijn heel divers. Wat is de visie van de kandidaat burgemeester op zijn eigen rol hierop en ten aanzien van criminaliteit (en de aanpak hiervan) in Sliedrecht zelf?
Man


26 tot 40 jaar

141 02-07-2020 9:43 open142 02-07-2020 9:54 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat
Visionair en strategisch Gezaghebbend

Vriendelijk, doortastend en warm Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hoe gaat u de verschillende bevolkingsgroepen binnen de Sliedrechtse gemeenschap aan elkaar verbinden?
Man


26 tot 40 jaar

143 02-07-2020 10:00 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid


Communicatief Iemand die boven de partijen staat DaadkrachtigZeker geen haantje, dienstbaar maar vooral in het belang van de gemeente. Gemeenteraad goed aansturen en niet wegduiken of met de mantel der liefde bedekken. Geen achterstallige zaken creeeren. Mag best gezien worden maar niet overal popie jopie doen aan die beloftes kun je je toch niet houden. Harde werker zonder opsmuk vooral jezelf niet beter voelen. Kunt u Sliedrecht typeren? Hoe meer meningen hoe lastiger het zal worden.
Dus of deze vragenlijst echt handig is. Kijk naar het verleden met burgemeesters en zie hoe lastig het hier is,

Vrouw


41 tot 64 jaar
144 02-07-2020 10:13 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend
MensenmensSociaal, niet christelijk, vooruitstrevend, iemand die tegen de christelijke partijen in durft te gaan. Ik denk dat er niet veel positieve sliedrechtse eigenschappen zijn waar een burgemeester iets aan zou Hoe staat u tegenover de christelijke overheersing in dit dorp en durft u hier tegenin te gaan? (Bijvoorbeeld door verplichte zondagssluiting van winkels vrij te geven)

Vrouw


41 tot 64 jaar
145 02-07-2020 10:18 open146 02-07-2020 10:22 afgesloten
Natuur en milieu Anders: Belangen van jongeren
Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig

Daadkrachtig
Vernieuwend

Visionair en strategisch


Iemand waarmee je op straat kunt praten en dat die iets doet met de ideeën die je Diegene hoeft van mij niet per se een Sliedrechtse eigenschap te hebben

Man

25 jaar of jonger


147 02-07-2020 13:20 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staatMensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend

Een integer mens die wat orde kan scheppen in de huidige gemeenteraad. Een hart voor Sliedrecht en die van Sliedrecht echt een mooiere, veilige gemeente van wil maken. Iemand die boven de partijen staat is van groot belang. Religie en politiek mag niet samen gaan. Wat is een Sliedrechtse eigenschap? Ik denk eerder dat de nieuwe burgemeester een wat stadse blik moet hebben, ruimdenkend. Bent u opgewassen tegen de zittende gevestigde orde (gemeenteraad, kerk)? Aandacht voor:
Verpaupering in Sliedrecht
Openbare scholen (daar mag je zijn wie je bent)
Veiligheid vooral in Sliedrecht Oost (rondom Dirk vd Broek)
Politiek en religie scheiden
Man Vrouw


41 tot 64 jaar
148 02-07-2020 13:25 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente
Natuur en milieu


Initiatiefrijk

Integer

Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend

Jong, enthousiast en vol Het liefst zo min mogelijk Hoe willen jullie Sliedrecht eindelijk de 21e eeuw in slepen?
Man

25 jaar of jonger


149 02-07-2020 15:52 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend MensenmensIemand die verbinding wil maken met alle inwoners Knopen door durven hakken en mooie evenementen toelaten in de gemeente Hangt u de regenboog vlag op als het zou moeten?

Vrouw


41 tot 64 jaar
150 02-07-2020 16:44 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig

Samenwerkend
Empatisch vermogen, goede kennis van social media en PR, boven de partijen staan. Niet vanuit streng gereformeerd standpunt besluiten nemen zoals bv koopzondagen.
Kijken naar andere opties en mogelijkheden.
Kennis van de bevolking in Sliedrecht Wat maakt dat u in Sliedrcht burgemeester wilt zijn? Openstaan voor vernieuwing en niet te star denken in streng gelovige cultuur.
Vrouw


41 tot 64 jaar
151 02-07-2020 19:01 open152 02-07-2020 21:02 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving

Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens
Gezaghebbend Representatief
Goed kunnen luisteren goed omgaan met de bewoonners geen vraag nee Man41 tot 64 jaar
153 02-07-2020 21:12 open154 02-07-2020 21:24 afgesloten

Handhaving


Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief
Mensenmens
Gezaghebbend

Zie punten hierboven.
Vriendelijk, mensenmens maar ook gezaghebbend.
Ook graag iemand met oog voor christelijke waarden en normen.
-

Man


26 tot 40 jaar

155 02-07-2020 22:03 open156 02-07-2020 22:59 open157 03-07-2020 0:27 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepenOpenbare orde en veiligheid

Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief
MensenmensVriendelijk en oog voor de mensen.. kijken waar mensen hulp nodig hebben, vooral onder de zwakkere groep. Potje voor sporten bijvoorbeeld als mensen dit niet kunnen betalen. Nieuwsgierig zijn Waar word u blij van? Zou toch ook iets van alle “probleem gevallen” ergens in 1 flat plaatsen. Zodat ze elkaar overlast geven en niet door heel Sliedrecht verspreid zitten.
Vrouw

26 tot 40 jaar

158 03-07-2020 6:49 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig
Vernieuwend
MensenmensModern, respect voor religie, innovatief, ruimdenkend, communicatief, jong van leeftijd en moet niet van huis uit een sgp-er zijn. Die hebben we al genoeg. Er zijn voor elkaar en zichtbaar zijn in de sanenleving. Daarnaast zeker uitspreken wat beter kan en of moet. Hoe denkt u zichtbaarheid in de gemeente te bewerkstelligen en hoe combineert u dat met daadkracht?

Vrouw

26 tot 40 jaar

159 03-07-2020 7:57 afgesloten De inwoners, het verenigingslevenNatuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar InitiatiefrijkVernieuwend

Betrokken frisse burgemeester Nautische affiniteit Wat ga je bereiken in de eerste 100 dagen?
Man


26 tot 40 jaar

160 03-07-2020 8:17 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig


Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Een persoon open voor alle inwoners van Sliedrecht, niet alleen voor onze christelijke inwoners Open, eerlijk, menselijk, modern Waar gaat u in Sliedrecht het verschil brengen
Man41 tot 64 jaar
161 03-07-2020 9:54 open162 03-07-2020 11:22 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Besluitvaardig
Samenwerkend MensenmensBram van Hemmen 2.0 Hart voor de bagger/binnenvaartwereld

Man Vrouw

26 tot 40 jaar

163 03-07-2020 12:03 open164 03-07-2020 12:14 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief

Standvastig
Samenwerkend MensenmensEen gelovige burgemeester, christen, met oog en hart voor heel de samenleving. Gelovig, vriendelijk, betrokken en bewogen. Zoeken naar wat goed is voor de Sliedrechters. Hoe ervaart u de roeping om beschikbaar te zijn als burgemeester in Sliedrecht? En hoe denkt u de verschillende groepen te kunnen dienen? Dat ik pleit voor een christen, bedoel ik niet denigrerend of veroordelend naar anderen. Maar van een oprecht christen verwacht ik dat deze zich laat leiden door Gods Woord en Geest én daarbij vanzelfsprekend oog en hart heeft voor heel het dorp. Dit klinkt (helaas) denk ik niet als een vanzelfsprekende combinatie voor veel dorpsbewoners. Maar ik ben er van overtuigd dat het zo zou behoren te functioneren. Man41 tot 64 jaar
165 03-07-2020 12:55 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch


Een burgemeester die bereid is om de zittende orde eruit te vegen als zij gedrag vertonen wat niet integer is, niet in het belang van Sliedrecht is. Iemand die boven de partijen EN kerken staat. Nieuwe eigenschappen zijn van harte welkom! Wat vindt u echt van Sliedrecht? Wees integer. Er moet iemand komen die bereid is om hard te werken om deze gemeente beter te maken. Een moderne gemeente, waar je je veilig voelt en waar je jezelf mag zijn. Geen invloed van de kerken is van groot belang.
Vrouw


41 tot 64 jaar
166 03-07-2020 13:05 open167 03-07-2020 13:05 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidIemand die boven de partijen staat
Iemand die boven partijen sta zie vraag 3 ben je christelijk. nee dank u.
Man Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
168 03-07-2020 18:17 open169 04-07-2020 11:37 open170 04-07-2020 12:46 open171 04-07-2020 17:33 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig
Gezaghebbend Representatief
Een krachtige burgemeester die besluitvaardig is en ook t.a.v. ondermijning en openbare orde. Wel een mensen mens. Type huidige waarnemend burgemeester Van der Borg. Communicatief zijn. Moet als voorzitter van de gemeenteraad zorgen voor een goede besluitvorming en strakke leiding. Zie je Sliedrecht als een doorgangshuis?
Ben je op de hoogte dat in Sliedrecht een belangrijk deel van de bevolking kerkelijk meelevend is en daardoor enigszins behoudend.

Man41 tot 64 jaar
172 04-07-2020 18:30 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend
Mensenmens

Representatief
Een sociaal en betrokken persoon, die boven de partijen staat. Durft op te treden bij "wan"toestanden. Handhaving en nakomen van afspraken. Integer, sociaal, standvastig, doortastend, doorzetter. Hoe gaat/wilt u de verschillen tussen de huidige gemeenteraadsleden op een normale manier weer met elkaar laten spreken zonder dat er met modder wordt gegooid? Hoe gaat u ervoor zorgen dat wij weer vertrouwen krijgen in de Sliedrechtse politiek want nu is het een Gemeenteraad van achterklap, wantrouwend naar elkaar en ieder voor zich!

Geslacht is niet belangrijk! Daarom wil niet zeggen ingevuld.
Is overigens een vraag, die niet gesteld mag worden!


Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
173 04-07-2020 18:56 open174 05-07-2020 12:28 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen

Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Samenwerkend Mensenmensiemand die zich echt voor Sliedrecht inzet. Zowel op economisch vlak maar ook belang heeft bij natuur en milieu.
Maar ook benaderbaar is voor elke bewoner van Sliedrecht.
Zich in Sliedrecht laat zien, niet alleen als burgemeester maar ook als "mens" als onderdeel van de Sliedrechtse samenleving
Sociaal en zich laten zien in Sliedrecht niet alleen bij bedrijven of zakelijk belang.
Maar ook met de "gewone" burger.
Op elk niveau een gesprek kunnen en willen voeren.
Met jongeren om kunnen gaan, gesprek aan gaan met kinderen en jongeren.
Hoe zou u zich aan de burgers van Sliedrecht willen presenteren?

Niet op zakelijk vlak maar als gewoon individueel persoon bedoel ik dan.
vraag 7, zou een 4e vakje bij kunnen: Geen voorkeur Man Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
175 05-07-2020 15:41 open176 05-07-2020 23:35 afgesloten De inwoners, het verenigingslevenNatuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Iemand die het dorpse karakter wil behouden of in ieder geval dat stukje wat er nog van over is.
Teveel stadse fratsen waardoor ons kent ons sterk afneemt.
Het liefst iemand die hier vandaan komt. Die de mensen al kent. Hoe breng je de verbinding weer terug in Sliedrecht en hoe wil je het dorpse karakter bevorderen? De burgemeester en dat wat hij doet actief op instagram.
Vrouw

26 tot 40 jaar

177 06-07-2020 13:22 open178 07-07-2020 12:11 afgesloten
Kwetsbare groepenOpenbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend


Burgervader/moeder

CommunicatiefSamenwerkend MensenmensVriendelijk persoon die geeft om het welzijn van zijn/haar burgers.
Moet verder kunnen kijken dan alleen eigen belang.
Moet geen vooroordeel hebben maar alles neutraal bekijken en daarna pas een mening vormen.
Doorpakker Waarom bent u een goede burgemeester voor Sliedrecht, denkt u?

Vrouw
25 jaar of jonger


179 07-07-2020 17:10 afgesloten De inwoners, het verenigingslevenNatuur en milieu Anders: Uitgaansleven Verbindend

OnderhandelaarIemand die boven de partijen staat
Visionair en strategisch Gezaghebbend

Iemand die niet vanuit het geloof handelt Nugter. . . Man


26 tot 40 jaar

180 07-07-2020 17:16 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving
Anders: Infrastructuur
Integer
Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens

Representatief
Een vrouw! Geen idee geen voorkeur Wat zou je doen aan de infrastructuur van sliedrecht met name het stukje als je sliedrecht binnenkomt bijv de heuvel bij de benedenveer? Wat al 2 jaar zo ligt.....

Vrouw

26 tot 40 jaar

181 07-07-2020 18:52 open182 07-07-2020 21:05 afgesloten
Natuur en milieu
VerbindendInteger
Vernieuwend
Mensenmens Visionair en strategisch


Iemand die open staat voor veranderingen, vriendelijk en een open karakter. Pragmatisch ingesteld Waarom wil je burgemeester zijn? Wat wil je bijdragen aan de gemeente Sliedrecht/regio?

Vrouw

26 tot 40 jaar

183 08-07-2020 3:07 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Initiatiefrijk


BesluitvaardigGezaghebbend

Correct, doortastend, iemand die niet
bang is om beslissingen te nemen..
Sympathiek, Wat gaat u ervan maken? Aileen praten of ook doen? Laat hij op de kleine dingen letten die er gebeuren in ons dorp. Op de grote dingen let iedereen al!
Alles begint klein en dan kun je er nog iets aan doen.
Man
65 jaar of ouder
184 08-07-2020 12:55 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk
Burgervader/moeder
Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat
Standvastig Vernieuwend

Visionair en strategisch


Neutrale nuchter eerlijk persoon die zich niet door de kerkelijke macht van dit dorp laat leiden. Moet een geboren en getogen Sliedrechter zijn. ga je het belachelijke bomenkap beleid en de achterkamer politiek van de christelijke partijen aanpakken. Ik hoop dat de nieuwe burgemeester "ballen" heeft en zich niet laat ondersneeuwen de bestaande dictatuur. Man41 tot 64 jaar
185 08-07-2020 12:55 open186 08-07-2020 19:29 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer


Mensenmenshet is heel erg belangrijk dat hij Christen is, dat hij beslissingen neemt met De Bijbel ernaast trouw, betrouwbaar, standvastig, vriendelijk bent u Christen?

Vrouw


41 tot 64 jaar
187 09-07-2020 13:06 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens

Representatief
Algemene Jonge ondernemende man of vrouw Betrokkenh Hoe denk u over de zondag openstelling in het algemeen Graag geen erg gelovige burgemees Man Vrouw

26 tot 40 jaar

188 09-07-2020 14:09 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Burgervader/moeder Integer
Vernieuwend

Iemand met roots in Sliedrecht die de volksaard snapt. Integer zijn, vrij kunnen spreken en boven de partijen staan. Waar is een echte Sliedrechter trots op? Laat het alsjeblieft niet zo’n stichtelijke broeder zijn. Durf eens te kiezen voor iemand met de nodige levenservaring die er voor álle inwoners is. Iemand die staat voor Sliedrecht en niet iemand die er voor zichzelf zit. Liefst partijloos maar wel de maatschappelijke sporen verdiend heeft. Misschien leuk om de samenleving voordrachten van Sliedrechters te laten doen..? Man Vrouw


41 tot 64 jaar
189 09-07-2020 15:45 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente
Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar InitiatiefrijkCommunicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig


Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Aardig Doorzetten Bent u graag op de voorgrond actief?

Vrouw
25 jaar of jonger


190 09-07-2020 20:18 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend


Burgervader/moeder Integer


Daadkrachtig
Gezaghebbend

Houdt rekening met de zondagsrust. Oog hebben voor wat goed is voor de inwoners.

Man41 tot 64 jaar
191 09-07-2020 21:22 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend


Representatief
die voor de bewoners van sliedrecht zijn een man of vrouw maak niet uit een niet al te oud mag best een jong iemand zijn. daar kan ik niet zo goed antwoord opgeven ik woon zelf nog niet zo lang in sliedrecht
ik denk wel hi of zij goed weet waar sliedrecht voor staat
Waarom kies u voor sliedrecht als de nieuwe burgemeester er is een kennismaking voor alle bewoners van sliedrecht
Vrouw


41 tot 64 jaar
192 09-07-2020 23:53 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder


Iemand die boven de partijen staat
Visionair en strategisch


Een persoon die voor alle meningen en groepen open staat. Open

Man


26 tot 40 jaar

193 10-07-2020 1:10 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente

Anders: Hart voor jongeren. Veel van hen hebben het moeilijk en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. VerbindendInteger
CommunicatiefSamenwerkend Mensenmens


Anders: Inlevingsvermogen en sociaal voelend Aardig, toegankelijk en karaktervol Hij moet natuurlijk wel een biertje lusten :). Ben je eerlijk? Aan zwamverhalen hebben we niks, dus mag hij aantonen hoe eerlijk hij is. In een tijd met veel tegenstellingen en polarisatie hebben we iemand nodig die naar de mensen omkijkt en verbinding brengt. Man41 tot 64 jaar
194 10-07-2020 11:08 afgesloten
Kwetsbare groepen

Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend


Burgervader/moeder


Iemand die boven de partijen staat
Een persoon die het beste uit de verschillende bevolkingsgroepen naar boven kan halen zodat er verbondenheid ontstaat en wij elkaar helpen. Interesse in andere culturen. De oorspronkelijke baggeraars keken ook verder dan hun neus lang was. Van andere culturen kan er veel geleerd worden. Welke persoonlijke ervaring heeft de nieuwe burgemeester met andere culturen?

Vrouw


41 tot 64 jaar
195 10-07-2020 11:55 afgesloten
Kwetsbare groepen


Natuur en milieu
Verbindend
Initiatiefrijk

Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staatMensenmensEen open mens, die zonder vrees voor de kwetsbare medemens durft te gaan staan in de uitdagingen waar wij voor staan. Voor de chronisch zieken, voor de mensen die geweld hebben meegemaakt, vluchtelingen, ouderen, en niet te vergeten mensen die in armoede leven, dat worden er steeds meer. Dat vraagt soms misschien keuzes die anderen minder leuk vinden, maar dat is dan maar zo. We moeten onze samenleving samen dragen. Daar zijn we ook christenen voor. Wat ik zo prachtig vind aan ons dorp is dat ons dorp samenleven uitademt. Met zo'n grote ASVZ en veel ouderen. En een voormalig ziekenhuis. We zijn hier gericht op kwetsbaren. Laten we dat volhouden. Laat ook de burgemeester daar gevoelig voor zijn. Ook voor de problematiek onder alle armoede, zoals huiselijk geweld. Hoe denkt u om te kunnen gaan met alle uitdagingen die op uw weg komen te liggen? Waar zou u beginnen? Wat is uw verlangen? Afgelopen jaar hebben we een eerste lotgenotengroep voor mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt gedraaid in het Bonkelaarhuis in onze gemeente. Dat zou fijn zijn om met de nieuwe burgemeester te delen. Wat kunnen we nog meer doen voor mensen die huiselijk geweld meemaken?
Vrouw


41 tot 64 jaar
196 10-07-2020 12:05 open197 10-07-2020 12:54 open198 10-07-2020 15:22 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen

Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar


Communicatief


Vernieuwend

Visionair en strategisch


Iemand met oog voor de diversiteit die Sliedrecht kent in haar bevolking. Weet niet Welke belangrijkste uitdagingen én kansen hij of zij ziet voor onze gemeente

Vrouw

26 tot 40 jaar

199 10-07-2020 16:21 open200 10-07-2020 19:36 open201 11-07-2020 8:24 open202 11-07-2020 13:24 afgesloten
Kwetsbare groepen
Klantvriendelijke en gastvrije gemeente
Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig

Mensenmens

Representatief
Hij moet een sociaal zijn.
Niet strenggelovig.
Bij voor uit de PVDA.
Betrokken bij de inwoners.

Man Vrouw


41 tot 64 jaar
203 11-07-2020 17:03 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig Communicatief
MensenmensEen soort " Van der Borg". Deze man heeft heel veel van bovenstaande kenmerken in bezit. Sliedrecht zou er goed mee zijn als de nieuwe burgemeester in kenmerken op Van der Borg lijkt. Overleggen, consensus zoeken door "bruggen te bouwen" en vervolgens besluitvaardig handelen.Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
204 11-07-2020 18:25 open205 11-07-2020 23:13 open206 12-07-2020 16:44 open207 13-07-2020 15:18 open208 13-07-2020 15:59 open209 13-07-2020 16:00 afgesloten
Kwetsbare groepenOpenbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig

Mensenmens
Gezaghebbend

Een man of vrouw in afhankelijkheid van de Here God. Betrouwbaar en liefdevol Weet jij je geroepen door God voor deze taak?
Man


26 tot 40 jaar

210 13-07-2020 16:12 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer

Iemand die boven de partijen staat
Jong, verbindend, standvastig (in staat zijn om te gaan met populisme binnen de raad) nuchter Een groot deel van de Sliedrechtse inwoners behoort bij een christelijke denominatie. Wat betekent geloof voor u zelf en hoe maakt u contact met dit deel van de bevolking. 1. Bij voorkeur een vrouw.

2. Er ligt een lastig dossier: de raad zou moeten besluiten te stoppen met zwarte piet / over naar roetveegpiet, zodat de nieuwe burgermeester niet als eerste dit hete hangijzer moet oplossen.
Man


26 tot 40 jaar

211 13-07-2020 16:25 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid

BesluitvaardigVernieuwend

Visionair en strategisch


Integer Daadkrachtig

Man


26 tot 40 jaar

212 13-07-2020 16:29 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar Burgervader/moeder


Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend

Gezaghebbend

iemand die vernieuwend is zijn zelf zijn weet ik niet


Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
213 13-07-2020 16:39 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven

VerbindendInteger


DaadkrachtigDaadkrachtige verbinder, die boven de partijen staat Niet lullen, maar poetsen, harde werker. Doorzetter met oog voor de Wat kunt u toevoegen aan de Sliedrechtse Zie
Vrouw


41 tot 64 jaar
214 13-07-2020 17:54 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder


Iemand die boven de partijen staat

Gezaghebbend Representatief
Zelfde als de vorige. Indien mogelijk; ) Sliedrechtse eigenschap? Waarom zou je Sliedrechtse burgemeester willen zijn?

Vrouw65 jaar of ouder
215 13-07-2020 19:41 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheidVerbindend
Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig


Iemand afkomstig uit de streek/regio. Boven de partijen. Jong en goed opgeleid. Geen lid of onderdeel van de baantjes carrousel of politieke partijen elite. Eventueel niet politiek gebonden. Meer bestuurder dan politicus. Handhaver. Mag op van Hemmen lijken, dat was een prima burgemeester! Commutatieve topper. Open en transparant. Hoge gunfactor. Streekgenoot. Wat gaat u anders doen dan uw voorganger van Hemmen?
Hoe zal u om gaan met de tegenstellingen in ons dorp?
Graag een jong persoon. Eventueel onervaren maar wel goed geschoold. Man

25 jaar of jonger


216 13-07-2020 22:20 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid

Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig

Daadkrachtig
Vernieuwend

Visionair en strategisch


Integer Daadkrachtig

Man


26 tot 40 jaar

217 15-07-2020 9:20 open218 15-07-2020 11:51 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig CommunicatiefSamenwerkend
Iemand met oog voor de MENS die in Sliedrecht woont en oog en oor heeft voor de persoonlijke verhalen en noden en zijn/haar best doet om juist daar het verschil te maken. Open, vriendelijk, sociaal, eerlijk. Als je burgemeester wordt van Sliedrecht en na je ambtsperiode terugkijkt, wat hoop je dan bereikt te hebben? We kunnen geen 'kloon' aanstellen van Van Hemmen en hij had vast ook zijn beperkingen, maar het liefst zou ik een soortgelijke burgemeester voor Sliedrecht hebben. Iemand die gemakkelijk benaderbaar is, die een luisterend oor heeft en tegelijk ook duidelijk de leiding neemt, maar wel met oog voor de ander en niet op zichzelf gericht.
Vrouw

26 tot 40 jaar

219 15-07-2020 13:08 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig


Mensenmens

Representatief
Iemand met daadkracht en die regeloverstijgend kan besturen Integer

Man


26 tot 40 jaar

220 15-07-2020 14:41 open221 15-07-2020 14:43 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid


Communicatief Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend

zie vraag 2 Hoeft niet typisch een Sliedrechter te zijn Hoe pak je de samenwerking in het college aan?
Man


26 tot 40 jaar

222 15-07-2020 14:44 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven


Economie en bedrijfslevenNatuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer

Iemand die boven de partijen staat
Iemand die zich niet gek laat maken door al te assertieve raadsleden. Doe maar gewoon Hoe voorkomt u dat de Vogelbuurt afglijdt? Er is veel leegstand op de bedrijventerreinen. Die liggen ideaal vlak naast de snelwegen. Dat trekt criminaliteit zoals vliegen op stroop afkomen. Hoe krijgen we meer bedrijvigheid op de bestaande terreinen? Man41 tot 64 jaar
223 15-07-2020 14:46 open224 15-07-2020 15:03 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving
Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Besluitvaardig
Samenwerkend MensenmensEen echte burgemeester voor de Sliedrechters, een mensenmens. Vriendelijk, besluitvaardig en boven de partijen staan. Wat voegt u toe aan Sliedrecht?


Wil ik niet zeggen
26 tot 40 jaar

225 15-07-2020 15:07 open226 15-07-2020 15:10 open227 15-07-2020 15:25 open228 15-07-2020 15:30 open229 15-07-2020 15:41 open230 15-07-2020 15:45 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheidVerbindendInteger Besluitvaardig

Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend

Gezaghebbend Representatief
Een kundig persoon die open staat voor de jeugd, maar ook voor de ouderen. Hij moet open staan voor een duurzaam beleid en kijken wat de bewoners zelf kunnen zonder te verdwalen in een een van opgelegde regels. Interesse in de christelijke cultuur, verbindingen met de jeugd, vriendelijk, maar ook daadkrachtig. Wat wil je in Sliedrecht bereiken?
Man41 tot 64 jaar
231 15-07-2020 15:45 afgesloten

Openbare orde en veiligheid

Initiatiefrijk
Burgervader/moeder

Vernieuwend

Open voor alles en open voor alle ideeën Vriendelijk, integer, representatief Wat kan jij doen om Sliedrecht beter te m Organiseer meer voor de Sliedrechtse jeugd, Man

25 jaar of jonger


232 15-07-2020 15:52 open233 15-07-2020 16:03 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig

Daadkrachtig
Vernieuwend


Gezaghebbend

Een open en eerlijk mens.die er is voor zijn Maakt niet zo veel uit. Doe iets aan de snelheid van de automobilisten binnen de gemeente.

Vrouw


41 tot 64 jaar
234 15-07-2020 16:04 open235 15-07-2020 16:07 open236 15-07-2020 16:07 afgeslotenEconomie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheidVerbindend


Burgervader/moeder Integer

Samenwerkend
;lk;lk;lk;l'k;l ;lk '\';k'k'kkkkk

Man41 tot 64 jaar
237 15-07-2020 16:21 open238 15-07-2020 16:32 open239 15-07-2020 16:38 open240 15-07-2020 16:43 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu


Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend

Visionair en strategisch Gezaghebbend

. . . . Man
Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
241 15-07-2020 17:11 open242 15-07-2020 17:19 open243 15-07-2020 17:24 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente


VerbindendInteger

Iemand die boven de partijen staat
StandvastigGezaghebbend

Iemand die in staat is om de jarenlange bestuurlijke onrust in sliedrecht aan te pakken en ongezonde culturen te doorbreken Ik zou zeggen juist niet sliedrechtse eigenschappen, aangezien die eigenschappen nu juist vertegenwoordigd zijn in de politiek en het bestuur. En het doorbreken van patronen en culturen is niet gelukt de achterliggende jaren, ondanks eerdere bestuurscrisis. Sliedrecht heeft de afgelopen jaren een groot aantal gemeentesecretarissen versleten. Dit is een indicatie voor de ongezonde bestuurscultuur en het ontbreken van vertrouwen tussen het ambtenarenapparaat en het bestuur. Welke kwaliteiten en ervaring brengt u mee om dit eindelijk te doorbreken en wat is uw aanpak? Nvt Man


26 tot 40 jaar

244 15-07-2020 17:24 open245 15-07-2020 17:29 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente

Anders: Recreatie - benutten Merwede, gebeurt nu niets mee. Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

DaadkrachtigVisionair en strategisch


Een vrouw zonder religieuze achtergrond Liefst geen Typisch Sliedrechts eigendchap Welke 3 acties / initiatieven vindt u belangrijk om direct uit te voeren
Man41 tot 64 jaar
246 15-07-2020 17:33 open247 15-07-2020 17:46 open248 15-07-2020 17:59 open249 15-07-2020 18:07 open250 15-07-2020 18:07 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente


VerbindendInteger


DaadkrachtigIemand met visie als het gaat om de koers van Sliedrecht de komende 10 a 20 jaar die de ego's in het bestuur op het juiste moment aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor de gehele sliedrechtse bevolking. Ook zeker iemand die de diversiteit als positief ziet en zich niet enkel richt op de eigen doelgroep (zoals de partijbesturen wel doen) Nuchter en Welke bestuurscultuur wil je voorstaan als je hier burgemeester wordt en hoe zou je het bestuur en de gemeente hierin worden er ook burgers betrokken bij dit selectieproces?
Vrouw


41 tot 64 jaar
251 15-07-2020 18:09 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Burgervader/moeder


Iemand die boven de partijen staatMensenmens
Gezaghebbend

Aandacht voor jongeren met beperkte kansen. Vanuit christelijk perspectief kunnen besturen. Oog hebben voor de achtergrond van de gemeente. Kunt u met een voorbeeld uit uw eigen verleden aangeven dat u oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving. Laat het een burgervader zijn die dicht op de inwoners van de gemeente staat.

Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
252 15-07-2020 18:21 open253 15-07-2020 18:21 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidIemand die boven de partijen staat
Integer Als er fouten gemaakt worden, en die mogen gemaakt worden, deze dan niet met schimmige verhalen en duistere praktijken onder het vloerkleed vegen maar duidelijk aangeven wat er fout is gegaan en daaruit lering trekken.

Man Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
254 15-07-2020 18:29 open255 15-07-2020 18:42 open256 15-07-2020 18:45 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend

Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Aanspreekbaar, levenservaring hebben, Eigenwijs Wanneer gaan de winkels open op zondag? Hoe ga je daarvoor zorgen?
Man


26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
257 15-07-2020 19:22 open258 15-07-2020 19:26 open259 15-07-2020 19:57 open260 15-07-2020 20:03 open261 15-07-2020 20:17 open262 15-07-2020 20:47 open263 15-07-2020 20:50 open264 15-07-2020 20:55 open265 15-07-2020 21:01 open266 15-07-2020 21:34 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig


MensenmensEen vriendelijke mensemens zijn Vriendelijk Waarom burgemeester van sliedrecht
Man

25 jaar of jonger


267 15-07-2020 22:15 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar
Integer

Samenwerkend

Gezaghebbend

Integer, betrouwbaar Betrouwbaar

Man


26 tot 40 jaar

268 15-07-2020 22:22 open269 15-07-2020 22:25 open270 15-07-2020 22:28 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Dirk van der Borg zou ik benoemen Er voor gaan Eerlijk, oprecht, hard op inhoud zacht op
Mensen
Ik heb alle eigenschappen aangevinkt. Die
Moet een burgemeester allemaal in min of
Mindere mate hebben. Zoek niet naar het schaap met de 5 poten. Zo’n schaap loopt heel ongelukkig. Stevig op twee benen is al goed.
Man
65 jaar of ouder
271 15-07-2020 22:51 open272 15-07-2020 22:59 open273 15-07-2020 23:15 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu


InitiatiefrijkVernieuwend

Visionair en strategisch


Iemand die Sliedrecht vooruit brengt.
Modern denkende durven.
Die durft heilige huisjes ter discussie te stellen
Bestaan er Sliedrechtse eigenschappen???
Een vrouw zou zomaar eens een denk verschuiving tot stand kunnen brengen.
Maar liever geen conservatieve

Vrouw


41 tot 64 jaar
274 15-07-2020 23:33 open275 15-07-2020 23:35 open276 15-07-2020 23:45 open277 16-07-2020 0:43 afgesloten

Handhaving


Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar


Communicatief

Toegankelijk voor iedereen. Dmv social media zelf reageren enz Sociaal Bent u bereid zich on te zetten voir zondags opening voor alle ondernemers Ook kandidaten zonder christelijke achtergrond dienen een kans te krijgen Man


26 tot 40 jaar

278 16-07-2020 5:53 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeenteZichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Besluitvaardig Communicatief
DaadkrachtigEen Christelijke man Geen Geen Geen
Vrouw

26 tot 40 jaar

279 16-07-2020 6:01 open280 16-07-2020 7:23 open281 16-07-2020 7:40 open282 16-07-2020 7:51 open283 16-07-2020 9:09 open284 16-07-2020 9:25 open285 16-07-2020 9:41 open286 16-07-2020 9:56 open287 16-07-2020 10:58 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente
Natuur en milieu
Burgervader/moeder Integer


DaadkrachtigNiet zo'n popi-jopie als de vorige met zijn sociale mediagedoe. Is alleen maar voor de bühne. Zichzelf niet belangrijker vinden dan zijn functie. Begint u hier alleen maar aan om hogerop te komen?
Man41 tot 64 jaar
288 16-07-2020 11:01 open289 16-07-2020 11:39 open290 16-07-2020 12:40 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moederMensenmens
Gezaghebbend

Iemand die echt betrokken is met het dorp, die zich vaak laat zien, die zich niet belangrijker vindt dan de rest. Echt een burgervader. Graag zie ik ook dat hij Christelijk is en de Christelijke identiteit van het dorp vast houdt, zoals zondagsrust. (Het liefst SGP-CU, of CDA achtergrond). Christelijk onb
Man


26 tot 40 jaar

291 16-07-2020 14:21 open292 16-07-2020 18:00 open293 17-07-2020 7:58 open294 17-07-2020 9:12 open295 17-07-2020 10:03 open296 17-07-2020 10:19 open297 17-07-2020 10:47 open298 17-07-2020 11:09 open299 17-07-2020 11:28 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven

Burgervader/moeder IntegerVisionair en strategisch
Representatief
zie hierboven daarvoor ben ik nog te kort Sliedrechter

Man


26 tot 40 jaar

300 17-07-2020 12:01 open301 17-07-2020 12:02 open302 17-07-2020 12:19 open303 17-07-2020 12:30 open304 17-07-2020 12:55 open305 17-07-2020 14:35 open306 17-07-2020 18:25 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar
Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens. . . . Man Vrouw


41 tot 64 jaar
307 17-07-2020 22:53 open308 18-07-2020 13:56 open309 18-07-2020 19:35 open310 18-07-2020 21:51 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig


MensenmensIemand van een niet christelijke partij Meer gevoel voor wat er leeft onder de bevolking Wat vind je van de zondagsrust?
Man


26 tot 40 jaar

311 19-07-2020 9:06 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat

Gezaghebbend Representatief
Om te beginnen vrouwelijk en pen voor alle culturen geen waarom sliedrecht?

Vrouw


41 tot 64 jaar
312 19-07-2020 13:55 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving

Verbindend


Iemand die boven de partijen staat


Samenwerkend MensenmensMensenmens Aanpakken Geen Neen Man Vrouw

26 tot 40 jaar

313 20-07-2020 16:53 open314 20-07-2020 22:27 open315 21-07-2020 0:35 open316 21-07-2020 11:59 open317 22-07-2020 16:03 open318 23-07-2020 10:36 open319 23-07-2020 10:44 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente
Natuur en milieu


Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend

Iemand die door alle spelletjes heen kijkt en bij haar standpunten blijft ondanks alle mooi praatjes. Iemand die de aarde op de eerste plaats zet en dan pas kijkt of er nog plek is voor beton etc en dit niet omdraait onder druk van wethouders die willen bouwen en bouwen en nog eens bouwen. Ik zou gaan voor een vrouw en Zij zou de goede vrouwelijke eigenschappen moeten hebben. Dus, overzicht en inzicht, meerdere zaken tegelijk en met haar hart en niet met haar portemonnee Er moet, zeker nu we zo op de vingers getikt zijn met deze coronacrisis, een denkomslag komen bij de mens, hoe zou jij dat zien en hoe jij de Sliedrechtse wethouders daarvan kunnen overtuigen Kies iemand die niet over een jaar alweer verder gaat jobhoppen, dus niet te jong, maar ook niet iemand die over een jaar alweer met pensioen gaat.
Kies iemand die ons wil helpen om van Sliedrecht de " groenste gemeente van Nederland" te maken.

Vrouw


41 tot 64 jaar
320 23-07-2020 12:15 open321 24-07-2020 9:16 open322 25-07-2020 18:23 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving
Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid


Anders: communismeIemand die boven de partijen staatMensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend
Anders: Communist Stalin, Lenin of misschien Khrushchev zijn natuurlijk de beste opties, hebben al wat ervaring met leiding geven. Een communist die boven de staat staat Hoe en wanneer vallen we Hardinxveld aan om het communisme verder te verspreiden. Er zat er weinig communisme in. verder miste ik de: 'verover Hardinxveld' optie. 65+ mensen zijn eng Man Vrouw Wil ik niet zeggen 25 jaar of jonger 26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
323 25-07-2020 18:50 open324 26-07-2020 11:40 open325 29-07-2020 17:49 open326 29-07-2020 20:44 open327 31-07-2020 9:08 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
VerbindendDaadkrachtig

Samenwerkend
Uitmuntend in zijn/haar uitvoerende taken. Geen slappe hap. Sliedrechtse verbondenheid met het dorp, want dat is het. Het is geen stad met alle tekortkomingen, die daarmee gepaard gaan. Of hij/zij van plan is om in Sliedrecht tot aan zijn/haar pensioen te blijven werken/wonen. Een pré moet zijn, dat hij/zij in Sliedrecht geboren c.q. getogen is, met een brede, onbevooroordeelde kijk op de wereld.
Vrouw


41 tot 64 jaar
328 31-07-2020 12:23 open329 31-07-2020 16:18 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid


Anders: vuurwerkprobleem
Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer

Iemand die boven de partijen staatAnders: christen Een man die christen is en bereid is om fouten toe te geven en daarvan te leren. Oog voor de dorpse cultuur en de gemeenten (in de Alblasserwaard en Drechtsteden) in de omgeving. Kennis van de historie van Sliedrecht is een pré. Ziet u het werk van burgemeester (bestuurder van de gemeente) als een roeping en legt u kwesties die spelen in het persoonlijke gebed aan de Heere God voor? Bij vraag 7 en 8 is niet duidelijk aangegeven of dat van toepassing is op degene die dit formulier invult of op de nieuwe burgemeester. Ik ben uitgegaan van het eerste. Man41 tot 64 jaar
330 01-08-2020 20:15 open331 02-08-2020 12:46 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving
Initiatieven vanuit de samenleving

VerbindendInteger Besluitvaardig

MensenmensOnze nieuwe burgemeester mag wat mij betreft een vrouw zijn.
Ook een persoon die tradities in ere wil houden zoals een Sinterklaas intocht en een Koningsdag.
De nieuwe burgemeester mag als hij/zij in functie is aanspreekbaar zijn., maar moet ook op kunnen gaan in de gemeenschap, als normaal burger. Bereid om beheersbare risico's te nemen. Weten wat er in de gemeente leeft,en te accepteren. Waar denkt u aan, als u Sliedrecht hoort.
Wat is dan de eerste gedachte.

P.S Als de eerste gedachte niet is "Parel van de Alblasserwaard"is de persoon minder geschikt. :-)
Belangrijk is ook, dat hij het Sliedrechtse verenigingsleven een warm hart toe draagt. Voor mij persoonlijk, oranje gezind is en het belangrijk vind, dat een traditie als koningsdag financieel en facilitair wordt ondersteund door de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Henk Lammers
Voorzitter Oranjevereniging
Man41 tot 64 jaar
332 04-08-2020 15:33 open333 04-08-2020 16:12 open334 04-08-2020 16:54 open335 04-08-2020 19:37 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Openbare orde en veiligheidVerbindendInteger

Iemand die boven de partijen staat

Gezaghebbend

Passende bij de huidige afspiegeling van de Sliedrechtse samenleving Ondernemend en betrokken Wat maakt dat u de juiste kandidaat voor de gemeente Sliedrecht zou zijn? Veel succes en wijsheid met het opstellen van de profielschets Man


26 tot 40 jaar

336 05-08-2020 7:33 afgesloten
Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig Communicatief
DaadkrachtigEen capabel persoon, die zich niet richt op eigen publiciteit of onzinnige stokpaardjes, zoals Bram van Hemmen.dat wel deed. Geen leugenaar. Durven aanpakken. Twee poten op de grond.

Man41 tot 64 jaar
337 05-08-2020 7:54 open338 05-08-2020 7:54 open339 05-08-2020 8:13 open340 05-08-2020 8:14 open341 05-08-2020 8:14 open342 05-08-2020 8:15 open343 05-08-2020 8:27 open344 05-08-2020 8:31 open345 05-08-2020 8:52 open346 05-08-2020 9:00 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving


Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief


Vernieuwend
MensenmensOpen en neutraal persoon. Geen. Hij/zij moet juist zijn eigen persoonlijkheid zijn. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde religie en zo ja kunt u ook openstaan voor mensen die daar anders over denken? Hopelijk wordt het een open en ruimdenkend persoon.
Vrouw

26 tot 40 jaar

347 05-08-2020 9:09 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat


Representatief
Man/vrouw die altijd zoekt naar verbinding met alle groepen in de maatschappij. Die oor heeft voor onvrede maar ook durft te zeggen hoe het zit . Open/transparant over zowel besluitvorming als procedures Wat zijn uw persoonlijke ambities en hoe verhouden die zich tot de ambities voor Sliedrecht? Heel graag aandacht voor transparantie, waar onvrede soms zo makkelijk weggenomen kan worden en we de verbinding kunnen bewaren. Ik ben zelf gelovig, maar merk dat het voor gelovigen schadelijk is wanneer christelijke partijen niet transparant zijn. Hier maak ik mij zorgen over.
Vrouw

26 tot 40 jaar

348 05-08-2020 9:21 open349 05-08-2020 9:22 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig

DaadkrachtigVisionair en strategisch
Representatief
Betrokken bij Sliedrecht en leiding kunnen geven aan de gemeenteraad. Iemand die niet bang is om heilige huisjes aan te pakken. Geen woorden maar daden Wat kenmerkt Sliedrecht volgens u?
Wat is uw drijfveer om burgemeester van Sliedrecht te willen worden?


Vrouw

26 tot 40 jaar

350 05-08-2020 9:32 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar


Daadkrachtig
Vernieuwend

Iemand die zich niet laat leiden door een geloofsovertuiging en de gevestigde gereformeerde orde eens een spiegel voor houdt. Het is 2020 en geen middeleeuwen Begrijpen wat ons dorp wereldwijd betekent op het gebied van de baggerindustrie en er dus voor zorgen dat dit behouden blijft voor het dorp. Hard maken voor het behoud van de bedrijven en het Baggermuseum in het dorp behouden. Hoe ga je de ontzettende puinhoop opruimen die de afgelopen jaren ontstaan is. Hoe stop je de achterkamerpolitiek en vriendjespolitiek en bovenal hoe ga je ervoor zorgen dat de gereformeerde kliek eens gaat inzien dat hun monopoly positie echt niet meer kan in 2020! Aub geen SGP, Christenunie of CDA
Vrouw


41 tot 64 jaar
351 05-08-2020 9:43 afgesloten

Handhaving


Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeenteZichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar Burgervader/moeder


Iemand die boven de partijen staatMensenmensEen waar je een praatje mee kan maken als je haar\hem tegen komt Moet bekend Hoe willen jullie het dorp nog veder verbe
Man

25 jaar of jonger


352 05-08-2020 9:46 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend
Initiatiefrijk

Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend MensenmensIemand zonder christelijke achtergrond Eerlijk. Waar staat u voor?
Man Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
353 05-08-2020 9:47 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig

Daadkrachtig Standvastig


Benaderbaar Niet lullen maar poetsen Hoe ga je kerkelijk sliedrecht samenvoegen met openbaar sliedrecht

Vrouw

26 tot 40 jaar

354 05-08-2020 10:09 open355 05-08-2020 10:27 open356 05-08-2020 10:29 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig Communicatief


Vernieuwend

Een vlot persoon, welke zich in kan leven in alle leeftijdscategorieën Betrouwbaar en betrokken


Vrouw

26 tot 40 jaar

357 05-08-2020 10:44 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeenteInitiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Onderhandelaar


Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig


Sturen op basis van feiten en visies die zijn afgestemd met de inwoners. Iemand die ongevoelig is voor achterkamertjes politiek en vooruitstrevend is. Oog voor lokaal belang. Lokaal moet tenzij regionaal beter kan. Sliedrechtse eigenschap vind ik niet van belang. Zorgen dat inspraak geen wassen neus is Hoe zorg je ervoor dat het gebrek aan vertrouwen tussen gemeenteraadsleden en soms onoverbrugbare verschillen niet leidt tot vertraging in de uitvoeringsplannen.
Man
65 jaar of ouder
358 05-08-2020 11:10 open359 05-08-2020 11:13 open360 05-08-2020 11:35 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Daadkrachtig


Mensenmens
Gezaghebbend

Een man of vrouw die dicht bij de mensen staat, liefst van
chr. huize, maar die zich in kan leven in allerlei vormen
in de samenleving religie/leeftijd /geaardheid
Op te komen voor het behoud van juist Sliedrechtse elementen en
bedrijven. Ervoor te gaan.


Man Vrouw


41 tot 64 jaar
361 05-08-2020 11:45 open362 05-08-2020 11:50 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen

Economie en bedrijfsleven

Klantvriendelijke en gastvrije gemeente
Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk
Burgervader/moeder Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend
Mensenmens

Representatief
Een open non religieuze persoon. Oftewel niet door geloof laten leiden Open en eerlijk Kan je je geloof buiten spel zetten

Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
363 05-08-2020 12:36 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfslevenNatuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief


Gezaghebbend Representatief
Jong en tussen de mensen met je poten in de modder durven

Man
65 jaar of ouder
364 05-08-2020 12:57 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen

Economie en bedrijfslevenNatuur en milieu

Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staatAnders: Seculier Seculier, goed communicatief, graag mensen willen helpen, een hart hebben voor de gemeente sliedrecht en haar inwoners. Een hart hebben voor dit 'baggerdorp` en ons dorp willen blijven verbeteren en vergroenen Hoe wilt u als burgemeester onze winkelstraat de kerk buurt weer nieuw leven inblazen? Mi hoe gaat u sliedrecht weer aantrekkelijk maken voor de detail handel?

Vrouw

26 tot 40 jaar

365 05-08-2020 13:08 open366 05-08-2020 13:16 open367 05-08-2020 13:22 open368 05-08-2020 13:58 open369 05-08-2020 14:16 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


VerbindendInteger
Communicatief Iemand die boven de partijen staat


Samenwerkend
Visionair en strategisch Gezaghebbend

Betrokken en samenbindend. Hardwerkend Hoe kijk je aan tegen de diverse religieuze gemeenschappen in Sliedrecht?
Man41 tot 64 jaar
370 05-08-2020 15:14 afgesloten

Handhaving
Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid

Natuur en milieu


Initiatiefrijk Onderhandelaar
Integer

Samenwerkend
Visionair en strategisch


open, jong en met oog voor natuur en milieu -- Hoe haalt/houdt u Sliedrecht in de 21e eeuw als groene, open minded gemeente
Man41 tot 64 jaar
371 05-08-2020 15:16 open372 05-08-2020 15:36 open373 05-08-2020 15:41 open374 05-08-2020 16:10 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staatMensenmensEmpathi No nonsens Wat voor verschil zou u maken t.o.v. andere kandidaten?


Wil ik niet zeggen
26 tot 40 jaar

375 05-08-2020 17:12 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar
Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend

Een empathisch Dat bestaat niet. Mening over vuurwerk.
Man Vrouw Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
376 05-08-2020 19:31 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven


Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk

Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend Samenwerkend
Visionair en strategisch


Modern en vooruitstrevend.
Zeker niet calvinistisch.
Betrouwbaar (is logisch maar de geschiedenis van de kandidaat moet goed onderzocht worden)
Moet zeer gemotiveerd zijn om burgemeester van ons dorp te worden.
Vooruitstrevend maar niet direct alles veranderen.
Iemand die op ieder niveau kan praten of aangesproken kan worden door alle soort mensen.
Begrijpen wie en wat Sliedrechters zijn.
Eigenschap om snel dorpsgenoot te worden.
Interesse en of ervaring binnen de maritieme en of bagger industrie.
Niet zeuren maar aanpakken.
Om welke reden wil je burgemeester van ons dorp worden?
Welke binding denk je te hebben of zal je graag eigen maken?
Hoe denk je om te gaan om je eigen politieke en eventuele religieuze voorkeur niet mee te laten wegen in advies of beslissingen?
Heb je al een idee "wat" je wil bereiken tijdens je ambtsperiode?
Bij vraag 7 en 8 had ook als keuze moeten staan; Geen voorkeur.
De mogelijkheid van -Wil ik niet zeggen- is wel heel dom.
Man Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
377 05-08-2020 23:12 open378 06-08-2020 0:20 open379 06-08-2020 11:08 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente
Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat
Standvastig Vernieuwend


Gezaghebbend Representatief
Het moet in ieder geval een vrouw zijn.
In vraag 2 had burgervader/moeder omgedraaid moeten staan
Liever geen Sliedrecchtse eigenschap. Mevrouw wilt u nog een kopje koffie? Nee Man
65 jaar of ouder
380 06-08-2020 17:45 open381 06-08-2020 23:42 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend
MensenmensEen persoon van het volk. Iemand die tussen de burgers staat. Opkomt voor de burgers en luistert naar ons Het liefst iemand uit ons mooie dorp. Met een nuchtere kijk op de dingen. Waarom denkt u te beschikken over de juiste eigenschappen.

Vrouw

26 tot 40 jaar

382 07-08-2020 9:38 open383 07-08-2020 12:23 open384 08-08-2020 12:05 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig
Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtigiemand die oog heeft voor alle geledingen in een gemeente als Sliedrecht. Dus sport, religie, ouderen, jongeren, zakenleven enz. Bruggenbouwer Hoe ziet u kans om Sliedrecht ook echt Sliedrecht te laten zijn en blijven in deze tijd van schaalvergroting en steeds grotere gemeentes en centralisering (Drechsteden)
Man41 tot 64 jaar
385 08-08-2020 14:03 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig CommunicatiefSamenwerkend
Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Iemand die voor iedereen een luisterend oor heeft, gelovig is en het beste met Sliedrecht voor heeft. verbindend en Stel dat u de nieuwe burgermeester wordt, wat is het eerste waaraan u aandacht wil geven en wat zien we daar over 5 jaar nog van terug? succes en wijsheid met de Man


26 tot 40 jaar

386 08-08-2020 16:28 open387 10-08-2020 15:54 open388 11-08-2020 13:35 open389 11-08-2020 14:31 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven


Economie en bedrijfsleven

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


IntegerVrouw Doorzetter C

Vrouw


41 tot 64 jaar
390 11-08-2020 15:06 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente


VerbindendInteger

Iemand die boven de partijen staatMensenmens
Gezaghebbend

Een aimabel mens die het christelijk erfgoed goed weet te duiden. Vriendelijk, zorgzaam, krachtdadig en christen. Ben je bereid om je te verdiepen in het belang van mensen en daarbij niet te vergeten welke mogelijkheden de wet biedt? Zoek een krachtig bestuurder met hart voor de politiek en wees er van overtuigd dat een christen iedereen liefheeft. Man41 tot 64 jaar
391 11-08-2020 17:05 open392 11-08-2020 17:08 open393 11-08-2020 17:10 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig


MensenmensOpen en eerlijk No-nonsens


Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
394 11-08-2020 17:12 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar InitiatiefrijkCommunicatief Iemand die boven de partijen staat
Visionair en strategisch Gezaghebbend

Slim, verbindend, benaderbaar, geen blabla, wijs. Kunnen schakelen tussen verschillende mensen. Groepen en partijen verbinden. Durven een eigen koers te varen. Wat is het kenmerk van Sliedrecht en hoe macht u daarmee?
Man Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
395 11-08-2020 17:15 open396 11-08-2020 17:19 open397 11-08-2020 17:19 open398 11-08-2020 17:27 open399 11-08-2020 17:29 afgesloten
Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer

Iemand die boven de partijen staat

Gezaghebbend

Vriendelijk, zonder poespas, aanspreekbaar en daadkrachtig. Daadkracht, ik vind dit een moeilijke vraag, kom zelf van Giessendam. Zou U bereid zijn om in Sliedrecht te wonen want dat vind ik belangrijk.

Vrouw


41 tot 64 jaar
400 11-08-2020 17:34 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfslevenNatuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Besluitvaardig

Daadkrachtig Standvastig


Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Een persoon dat zich richt op verbeteringen rondom ons dorp en onze burgers.
Een persoon die welvaart en ontwikkelingen kan combineren met traditie en respect daarvoor.
Gevoel voor traditie en productief werken. Wat zou u doen om het geluk en het gezonde verstand van de mens te waarborgen in de moderne maatschappij van vandaag?
Man

25 jaar of jonger


401 11-08-2020 17:38 open402 11-08-2020 17:47 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving


Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving


Zichtbaar en aanspreekbaar
OnderhandelaarIemand die boven de partijen staat

Vernieuwend
MensenmensEen hedendaagse burgemeester die creatief en anders durft te denken/uiten. Doener Wat maakt het dat u Sliedrecht zijn stofjas uit kan laten doen, & een modern jasje aan kan laten trekken Svp een burgemeester voor iedereen met een hedendaagse zienswijze en mentaliteit/uitstraling
Vrouw

26 tot 40 jaar

403 11-08-2020 17:52 open404 11-08-2020 17:57 open405 11-08-2020 18:51 open406 11-08-2020 19:27 open407 11-08-2020 20:07 afgesloten

Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu


Initiatiefrijk

Integer
Communicatief Iemand die boven de partijen staat

VernieuwendRepresentatief
Eerlijk, onpartijdig. Op zijn tijd tegengas willen geven. Geen "vriendjespolitiek"

Eigenlijk iemand zoals hr vd
Integer, voor iedereen aanwezig ongeacht Hoe ziet Sliedrecht er over 5 jaar uit De huidige burgemeester is de beste persoon tot nu
Vrouw


41 tot 64 jaar
408 11-08-2020 20:45 open409 11-08-2020 21:47 open410 11-08-2020 22:07 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig

Mensenmens
Gezaghebbend Representatief
Hanny Visser Het moet Hanny Visser zijn wil je terug komen maar dan als burgemeester? wordt er nu een echt wat met dit onderzoek gedaan? Anders is het wel zielig voor de inwoners die dr moeite hebben genomen dit in te vullen en de raadsleden welke enkele zaterdagen hebben geenqueteerd.
Vrouw
25 jaar of jonger


411 11-08-2020 22:33 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente
Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder


Iemand die boven de partijen staat

Vernieuwend

Visionair en strategisch


Met zoveel vrouwelijke inwoners en jonge gezinnen in Sliedrecht zou het mooi zijn als de burgemeester een jonge vrouw was. Iemand die de handen uit de mouwen steekt. Hoe maakt u de afweging tussen kiezen voor traditie en vooruit kijken. Laten we als dorp laten zien dat ook een klein, gelovig dorp als Sliedrecht ook groen, vooruitstrevend en toekomstgericht kan zijn. Man


26 tot 40 jaar

412 11-08-2020 23:21 afgesloten

Handhaving


Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar InitiatiefrijkCommunicatief Iemand die boven de partijen staat DaadkrachtigNiet te stijfjes, 35-45 jaar, Sliedrechter, er voor het dorp en vooral mensen zijn. Doe maar normaal, dan doe je gek Wat voor plannen heb je voor Sliedrecht?


Wil ik niet zeggen
26 tot 40 jaar

413 12-08-2020 7:18 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente
Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk
Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig
Vernieuwend Samenwerkend MensenmensBenaderbaar, vriendelijk, en eens geen té kerkelijk (gereformeerd) persoon..
Jong, die nog midden in de samenleving staat.
Bestaat er een Sliedrechtse eigenschap? Wat wilt u voor de Sliedrechtse samenleving doen?
Hoe ziet u, uw burgerschap in Sliedrecht voor u?
Nee
Vrouw


41 tot 64 jaar
414 12-08-2020 8:14 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Klantvriendelijke en gastvrije gemeenteZichtbaar en aanspreekbaar
Vernieuwend

Niet christelijk. Politiek moet losstaan van religie Niet christelijk. Politiek moet losstaan van religie. . Neem aub een ander sooet burgemeester zodat dit dorp weer wat leuker wordt
Vrouw

26 tot 40 jaar

415 12-08-2020 8:31 open416 12-08-2020 8:51 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven


Economie en bedrijfsleven


Initiatieven vanuit de samenleving

Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig

Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch
Representatief
Makkelijk benaderbaar, gericht op alle leeftijdsgroepen. Communicatief sterk Hoe zorgt u ervoor dat alle leeftijden zich gerepresenteerd voelen door u?

Vrouw

26 tot 40 jaar

417 12-08-2020 10:23 open418 12-08-2020 11:00 open419 12-08-2020 17:45 afgesloten
Kwetsbare groepen
Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu
Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer BesluitvaardigVernieuwend

Toegankelijk, rustig, intelligent en verstandig. Integriteit. ? Ik zou het echt heel erg dapper vinden als we een burgemeester zouden krijgen die standvastig en integer een einde maakt aan zwarte pieten bij de intocht. Hoe lang gaan we in ons (christelijke) Sliedrecht nog mensen schofferen en verdrietig maken, onder het mom van 'traditie"? Het kan nu gewoon echt niet meer (zegt iemand die vroeger op 5 december ook zwart geschminkt rond liep). Dus liever geen burgemeester meer die stoer twittert dat zwarte piet in sliedrecht 'natuurlijk blíjft'. Het is veel stoerder om er een einde aan te durven maken. Voor kinderen maakt het geen bal uit. En volgens mij is sinterklaas een kinderfeest.

Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
420 12-08-2020 21:59 open421 12-08-2020 23:40 open422 13-08-2020 10:01 open423 13-08-2020 10:06 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeenteZichtbaar en aanspreekbaar


Integer Besluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig Standvastig

Mensenmens

Representatief
mensenmens sociaal en belangstelling voor iedereen wat weet U van Siedrecht en zijn/haar inwoners


Wil ik niet zeggen

41 tot 64 jaar
424 13-08-2020 10:16 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven Regionale samenwerking Openbare orde en veiligheid
Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar
Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig


Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Een afspiegeling van ons Christelijke dorp, bij voorkeur van SGP huize. Direct en duidelijk

Man

25 jaar of jonger 26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
425 13-08-2020 10:25 afgesloten


Goed en integer bestuur van de gemeente


Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig


Man, christen, ervaren bestuurder met kennis van zaken, In Sliedrecht staan vrouwen hun mannetje. De burgemeester moet dat respecteren en waarderen. Veel mensen in Sliedrecht zijn christen. Fijn als de burgemeester dat zelf ook is, en dat goed weet in te zetten naar niet-gelovigen.


Vrouw


41 tot 64 jaar
426 13-08-2020 10:31 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaar
Communicatief


Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens'Zichtbaar' in Sliedrecht. Een spontane, open man/vrouw. Communicatief goed genoeg om ergens op af te stappen (bijvoorbeeld tijdens event) Nuchter, realistisch, aanspreekbaar - De Christelijke partijen zijn zeer groot in Sliedrecht, hoe ga je mee met de tijd (bijvoorbeeld zondag openingen, na 24.00 uur op zaterdag door met Baggerfestival, etc) terwijl die partijen zich willen vast houden aan oude regels. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn binnen een gemeente, dus eventueel ook hun boodschappen kunnen doen op zondag.
- Vergroening en verduurzaming van het drop


Vrouw

26 tot 40 jaar

427 13-08-2020 11:26 open428 13-08-2020 11:54 open429 13-08-2020 14:47 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven Kwetsbare groepen Handhaving Goed en integer bestuur van de gemeente Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu

Zichtbaar en aanspreekbaarBesluitvaardig Communicatief
Daadkrachtig
Vernieuwend

Visionair en strategisch


Realistisch, open en eerlijk Nuchter en vriendelijk Hoe gaat u laten zien dat u betrokken bent en weet wat er speelt in dit dorp

Vrouw

26 tot 40 jaar

430 13-08-2020 14:53 open431 13-08-2020 16:36 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven
Handhaving
Economie en bedrijfsleven
Openbare orde en veiligheid
Initiatieven vanuit de samenleving Natuur en milieu Anders: Horeca
Zichtbaar en aanspreekbaar

Burgervader/moeder
Besluitvaardig

DaadkrachtigLaat je zien Samen horig


Vrouw

26 tot 40 jaar

432 13-08-2020 16:44 open433 13-08-2020 19:45 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheidVerbindend Zichtbaar en aanspreekbaar


Integer

Iemand die boven de partijen staatMensenmens
Gezaghebbend

Iemand die zich een Sliedrechter voelt on de Sliedrechtenaren Mouwen op stropen en met de handen in de klei Waarom Sliedrecht
Man41 tot 64 jaar
434 14-08-2020 13:44 afgesloten De inwoners, het verenigingsleven

Goed en integer bestuur van de gemeente

Openbare orde en veiligheid Klantvriendelijke en gastvrije gemeente


Verbindend Zichtbaar en aanspreekbaar Initiatiefrijk Onderhandelaar Burgervader/moeder Integer Besluitvaardig Communicatief Iemand die boven de partijen staat Daadkrachtig Standvastig Vernieuwend Samenwerkend Mensenmens Visionair en strategisch Gezaghebbend Representatief
Een weerspiegeling van de bewoners van Sliedrecht! En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen onze kerkgangers. Een allochtone burgermoeder zou eens een goede afwisseling kunnen zijn in de rij van de witte reformatorische burgermannen. Geen woorden maar daden! Doe maar gewoon! Wat is kenmerkend voor een Sliedrechter? Hoe gaan we onze eigen identiteit behouden binnen de Drechtsteden?
Man Vrouw

26 tot 40 jaar 41 tot 64 jaar
435 16-08-2020 15:43 open436 16-08-2020 19:45 open437 18-08-2020 23:49 open438 18-08-2020 23:51 open439 19-08-2020 9:53 open