Welkom in Sliedrecht

Lees hier meer over het verleden en heden van Sliedrecht.

Verleden

Sliedrecht heeft een geschiedenis van bijna 1000 jaar achter zich liggen en daar hechten Sliedrechters aan. Zij spreken dan ook van 'hun dorp'. Rond het jaar 1064 werd Slydregt voor het eerst genoemd. Het dorp lag aan de overzijde van de Beneden Merwede tegenover het huidige Sliedrecht. In 1421 sloeg het noodlot toe met de Sint Elisabethvloed. Slydregt werd weggevaagd. De overlevenden vluchtten naar de noordzijde waar het huidige Sliedrecht ontstond. Het dorp leefde van de visserij, vlasbewerking, touwslagerij en het snijden en drogen van biezen. En altijd was er de strijd tegen het water. De bekendheid als Baggerdorp ontstond pas na de komst van de stoommachines. Maar tot die tijd hadden de boeren zich al ontwikkeld als dijkwerkers. Zij waren verantwoordelijk voor de aanleg van de havens van Dordrecht. Rond 1600 ontstond het eerste baggerbedrijf in Sliedrecht. Rond 1860 nam de baggerindustrie een vlucht met de eerste stoombaggermolen van de bekendste Sliedrechter Adriaan Volker. In 1000 jaar groeide Sliedrecht uit tot wat het vandaag de dag is. Een economisch gezond dorp met ruim 25.000 inwoners en een oppervlakte van 14 km². 

Heden

Op dit moment ontmoet Sliedrecht haar eigen geografische grenzen. Het dorp ligt tussen de A15 en de Betuwelijn aan de noordzijde en de rivier de Beneden Merwede aan de zuidzijde. Westelijk van Sliedrecht ligt Papendrecht en oostelijk Hardinxveld-Giessendam. Deze geografische ligging is op dit moment mede bepalend voor de opgaven waar de gemeente Sliedrecht bestuurlijk voor staat. Zo is de verkeersontsluiting van Sliedrecht een van de vraagstukken die om visie vraagt. Deze visie heeft het bestuur vastgesteld in de Kadernota 2021.

Het dorp heeft een gezond economisch klimaat. Sliedrechters zijn echt ondernemers. Nog steeds zijn (van oorsprong) Sliedrechtse bedrijven mondiaal toonaangevend in de maritieme sector. Maar ook de zorg en de zakelijke dienstverlening zijn belangrijke sectoren. De Sliedrechtse bedrijven bieden werkgelegenheid aan niet alleen haar eigen inwoners. 
Sliedrechters houden van hun dorp en zijn er trots op. Al nemen zij het woord 'trots' zelf niet in de mond. Zij voelen zich verbonden met elkaar, even zo goed zijn de inwoners ook kritisch op elkaar en spreken dat ook uit. Ze zijn wars van opsmuk. 'Doe maar gewoon' lijkt het motto onder de inwoners. En als het nodig is gaan ze als een man voor elkaar staan en steunen zij elkaar. 

Sliedrecht kent een zeer rijk sport- en verenigingsleven. Zo wordt er volleybal gespeeld op hoog niveau maar ook turnen en voetbal kent grote aantallen leden. De Oranjevereniging en zangkoren nemen een belangrijke plek in binnen het dorp. Sliedrecht is van oudsher een gelovige gemeenschap en telt dan ook zo'n 20 verschillende geloofsgemeenschappen die bijdragen aan zorgen voor elkaar en aan verbinding met elkaar. Maar ook 'Samen Voor Sliedrecht' en Stichting Sociale Moestuin zijn voorbeelden van zorgen voor elkaar en verbinding met elkaar. Begin 2020 zijn zij opgeschrikt door een wereldwijde pandemie die al onze inwoners heeft geraakt. De samenleving liet in Sliedrecht een enorme samenredzaamheid zien. Men keek en kijkt naar elkaar om en helpt elkaar. Dat is tekenend voor Sliedrecht.