Wethouder Piet Vat

Piet VatPiet Vat is wethouder namens de SGP-ChristenUnie. Hij is de 1e locoburgemeester. Zijn vervanger is wethouder Ton Spek.

Portefeuille

  • Economie
  • Sociaal, zorg en welzijn
  • Financiën
  • Onderwijs (beleid)

Nevenfuncties

Vanuit zijn rol als wethouder heeft Piet Vat een aantal andere functies:

  • Algemeen Bestuur GR Drechtwerk
  • Algemeen Bestuur GR DG&J
  • Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
  • Aandeelhoudersvergadering ROM-D
  • Aandeelhoudersvergadering Eneco N.V.

Contactgegevens

De heer P. Vat
E-mail: p.vat@sliedrecht.nl
Telefoon.: (0184) 495 817