Gemeenteraad

 • Algemene info over de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de inwoners van Sliedrecht de 21 raadsleden.

 • Raadsleden en burgerraadsleden

  De gemeenteraad van Sliedrecht bestaat uit 21 raadsleden. Sliedrecht kent ook burgerraadsleden.

 • Burgerinitiatief

  De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Sliedrecht. Daarom kunnen inwoners een burgerinitiatief indienen. Hiermee hebben ze direct invloed op de politieke agenda.

 • Commissies, Rekenkamer en Drechtraad

  Informatie over de Auditcommissie, Agendacommissie, Presidium, Werkgeverscommissie, Rekenkamer Sliedrecht, begeleidingscommissie Rekenkamer Sliedrecht en Drechtraad.

 • Inspreken

  Heeft u een vraag, wens of suggestie voor de raadsleden? Of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u inspreken tijdens een vergadering van de raad.

 • Instrumenten voor de gemeenteraad

  Raadsleden kunnen burgemeester en wethouders met verschillende instrumenten controleren. Maar ook kaders stellen voor beleid en invloed uitoefenen op besluiten.

 • Raadsvergadering

  De vergaderingen vanuit de tijdelijke raadzaal in Partycentrum De Lockhorst kunt u live volgen via sliedrecht.raadsinformatie.nl/live.

 • Vergaderkalender

  In iBabs vindt u de vergaderkalender en de vergaderstukken van de raad.

 • Archief raad (Archiefweb)

  Op deze pagina's in Archiefweb vindt u de archieven van de raadsvergaderingen.