Algemene info over de gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de inwoners van Sliedrecht de 21 raadsleden.

De raad bepaalt in grote lijnen wat er gebeurt in de gemeente en waar het geld naartoe gaat. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Burgemeester Dirk van der Borg is voorzitter van de gemeenteraad. Raadslid Cees Paas is plaatsvervangend voorzitter. Griffier van de gemeenteraad is de heer Rumo van Aalst.

Vergaderingen gemeenteraad

De raad neemt besluiten tijdens een besluitvormende vergadering. In aanloop naar de besluitvormende vergadering zijn er beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Op die manier komt de gemeenteraad tot een zo goed mogelijk besluit. De gemeenteraad vergadert in principe altijd op de dinsdagavond.

Raadsleden

De gemeenteraad van Sliedrecht bestaat uit 21 raadsleden. De zetelverdeling is als volgt:

  • SGP-ChristenUnie 7 zetels
  • PRO Sliedrecht 5 zetels
  • CDA 3 zetels
  • VVD 2 zetels
  • PvdA 2 zetels
  • Slydregt.NU 1 zetel
  • D66 1 zetel

Burgerraadsleden

Sliedrecht heeft ook burgerraadsleden. Elke fractie kan er maximaal twee door de raad laten benoemen. De burgerraadsleden mogen alleen deelnemen aan de beeld- en oordeelsvormende vergaderingen. Ze hebben geen stemrecht.