Contact met de gemeenteraad

Wilt u contact opnemen met de gemeenteraad? Richt uw bericht dan aan de griffie. Dat kan via e-mail: griffie@sliedrecht.nl, telefoon: (0184) 495 986 of per post: Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

De griffie stuurt uw bericht door aan de gemeenteraad. (Digitale) post aan de gemeenteraad komt bij de ingekomen stukken van de raad. Uw persoonlijke gegevens komen er niet bij te staan.

Heeft u vragen of kunt u informatie niet vinden? Neem dan gerust contact op met de griffie.

Contactgegevens raadsgriffie

mr. R.P.A. (Rumo) van Aalst
(raadsgriffier)
E-mail: griffie@sliedrecht.nl
Tel.: (0184) 495 986
 06-30 72 35 44
rpa.van.aalst@sliedrecht.nl

Mw. H.M. (Heleen) Vos-Hulleman
(plv. raadsgriffier)
 06-51 26 32 15
h.vos-hulleman@sliedrecht.nl

Mw. M.Y. (Maya) Feddema-Wardenaar
(griffiemedewerker)
 (0184) 495 986
m.feddema@sliedrecht.nl

Mw. R.J.C. (Rozanne) Boer
(griffiemedewerker)
 06-31 75 21 02
 rjc.boer@sliedrecht.nl