Burgerinitiatief

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Sliedrecht. Daarom kunnen inwoners een burgerinitiatief indienen. Hiermee hebben ze direct invloed op de politieke agenda.

Via het burgerinitiatief kunnen inwoners onderwerpen, plannen of voorstellen op de agenda van de gemeenteraad krijgen. Bij een burgerinitiatief kan het gaan om iets dat speelt in een wijk of in het hele dorp. Denk aan het verplaatsen van een bushalte. Of de aanleg van verkeersdrempels. Een burgerinitiatief kan ook gaan over gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld de criteria voor het toewijzen van woningen, de veiligheid in een buurt of sportvoorzieningen.

Een burgerinitiatief kunt u indienen bij de voorzitter van de raad. Bij de burgemeester dus. Minimaal 100 inwoners moeten het initiatief steunen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het voorstel.