Inspreken

Heeft u een vraag, wens of suggestie voor de raadsleden? Of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u inspreken tijdens een vergadering van de raad.

Inspreken kunt u het beste doen bij een oordeelsvormende vergadering. Want tijdens zo'n vergadering vormen de raadsleden hun standpunt en gaan ze met elkaar in debat. Na de oordeelsvormende vergadering bespreken zij de voorstellen verder in hun eigen fractie. Om uiteindelijk tot een besluit te komen.

Tijdens een oordeelsvormende vergadering kunt u inspreken over allerlei onderwerpen. Tijdens een besluitvormende vergadering kan dat alleen over onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Natuurlijk kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een (burger)-raadslid.

Aanmelden bij de griffie

De data van de bijeenkomsten van deraad vindt u in het vergaderschema. Wilt u inspreken bij een vergadering? Meld u dan uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij griffier Rumo van Aalst. Dat kan via telefoonnummer 06 - 30723544 of per mail. Geef uw naam, adres en telefoonnummer door. En het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Zo gaat het inspreken

Als inspreker verwachten we u bij aanvang van de vergadering. U kunt zich melden bij de bode, die u begeleidt naar uw gereserveerde zitplaats. Bij het agendapunt 'Spreekrecht' vraagt de voorzitter of u naar voren komt. U spreekt de raad toe vanaf een lessenaar.

Spelregels voor inspreken

 • Per vergadering zijn in totaal maximaal 30 minuten beschikbaar voor inspreken.
 • U heeft maximaal 5 minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken. Maar als er meer dan 6 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter de beschikbare 30 minuten gelijk over de insprekers.
 • U kunt over bijna alle onderwerpen het woord voeren. U kunt de gemeenteraad bijvoorbeeld op bepaalde belangen wijzen. Of een wens of suggestie laten horen. U kunt niet inspreken over:
  o    een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep mogelijk is of was;
  o    benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  o    gedragingen waarover u een klacht kan of kon indienen volgens de Algemene wet bestuursrecht (artikel 9.1).
 • Weet u niet zeker of u over uw onderwerp mag inspreken? Vraag het gerust vooraf aan de griffie.
 • Als inspreker bent u te gast bij de vergadering van de raad. U houdt zich dan ook aan de gedragsregels. Zo spreekt u 'via de voorzitter' en mag u raadsleden niet aanspreken met hun voornaam. Ook mag u niemand beledigen of onfatsoenlijke dingen zeggen. De gedragsregels voorkomen dat persoonlijke relaties van invloed zijn op de inhoudelijke discussie. Dat is dus ook in uw belang.
 • Als u inspreekt, mag alleen de voorzitter van de vergadering u onderbreken.

Tips voor inspreken

 • De spreektijd van 5 minuten is kort en zo voorbij. Zet wat u te vertellen heeft op papier als geheugensteuntje. Ga hierbij uit van niet meer dan 650 woorden. Dat is ongeveer een A4'tje.
 • Geef uw belangrijkste boodschappen aan het begin van uw verhaal.
 • En zorg dat u altijd een zin klaar heeft om uw verhaal voor uw gevoel goed af te sluiten.
  Zo bent u altijd goed voorbereid als uw spreektijd eerder dan verwacht voorbij is.
 • Als u wilt, kan de griffie uw bijdrage ook na afloop mailen naar de raadsleden.

Heeft u nog vragen over het inspreken? Of twijfelt u? Neem gerust contact op met de griffie: griffie@sliedrecht.nl.