Rob Penning

Rob PenningR.C. Penning

Burgerraadslid PRO Sliedrecht

Nevenfuncties:

  • Financieel adviseur gemeente Vijfheerenlanden. Bezoldigd
  • Penningmeester PRO sliedrecht. Onbezoldigd