Joanne Ligthart

Joanne LigthartJ.J. Ligthart- de Bruin

Burgerraadslid SGP-ChristenUnie

Nevenfuncties:

  • BTW-adviseur bij BTW-Instituut B.V.
  • Eindredacteur bij Jongerenblad Houvast Chr. Geref. Kerk 'Beth-El'