Rens den Besten

Rens den BestenA.L. den Besten

Raadslid CDA

Nevenfuncties:

  • STC in Rotterdam (Scheepvaart en Transport College) als docent logistiek en voorzitter examencommissie Havens
  • Lid van de Agendacommissie Sliedrecht
  • Lid Auditcommissie Sliedrecht
  • Lid v.d. begeleidingscommissie v.d. rekenkamer
  • Lid Voorzitterspool
  • Plv. lid Drechtraad