Ben van der Plas

Wethouder Ben van der PlasB. van der Plas

Fractievoorzitter PvdA

Nevenfuncties:

  • Beleidsadviseur vastgoed gemeente Molenlanden
  • Plv. lid Auditcommissie Sliedrecht
  • Plv. lid v.d. begeleidingscommissie v.d. rekenkamer
  • Lid van Presidium
  • Lid van de werkgeverscommissie
  • Lid Drechtraad