Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Op deze pagina staat informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

  • Registreren naam nieuwe politieke partij

    Wil een nieuwe politieke partij onder een bepaalde naam (aanduiding) meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet zij deze naam registreren.

  • Inleveren kandidatenlijst

    Een politieke partij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. Dan levert deze politieke partij in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst in bij de gemeente. Samen met aanvullende stukken. Dit doen ze op de dag van kandidaatstelling: tussen 9.00 en 17.00 uur op 31 januari 2022. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

  • Ondersteuningsverklaring voor politieke partij

    Een politieke partij heeft ondersteuningsverklaringen nodig als zij voor het eerst meedoet aan verkiezingen, bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetels heeft behaald of meedoet met een blanco lijst.