Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Melding overlast

  • Melding openbare ruimte

    Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u aan via Fixi. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

  • Melding overlast zorg

    Op het moment dat u zorgen heeft of overlast ervaart rond personen die afhankelijk zijn van zorg; bijvoorbeeld een persoon met verward gedrag op straat,dan is het belangrijk dat u dit meldt.