Melding overlast zorg

Op het moment dat u zorgen heeft of overlast ervaart rond personen die afhankelijk zijn van zorg; bijvoorbeeld een persoon met verward gedrag op straat,dan is het belangrijk dat u dit meldt.

Als de situatie dringend is dan belt u de politie 0900 8844.
Als de situatie levensbedreigend is dan belt u 112.

Als de situatie niet heel dringend is maar u ervaart wel zorgen of overlast dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast. Hiervoor kunt u bellen naar 078 7708504, maandag tot en met vrijdag van 830 tot 17.00 en natuurlijk per mail naar meldpuntzorgoverlast@ggdzhz.nl.

Of via de website

Ook na een melding bij de politie kunt u alsnog melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Geef dan duidelijk aan dat het om een afgehandelde melding gaat.
Het is belangrijk om de door u ervaren overlast altijd te melden. Alleen op die manier kan de hulpverlening zicht krijgen op het gedrag van mensen en zien wat de mate van overlast is die wordt veroorzaakt en hier de juiste actie op ondernemen.

Afhandeling

Uw melding wordt afgehandeld door de Wijk-GGD'er, de zorginstelling waar de persoon onder behandeling is of door de politie.

Melding doen voor

  • Als u zich bedreigd of angstig voelt door het gedrag van de persoon; bel de politie 0900 8844 en meld dit bij meldpuntzorgoverlast@ggdzhz.nl of 078 7708504
  • Heeft u de indruk dat deze persoon andere mensen bedreigt of lastig valt; bel de politie 0900 8844 en meld dit bij meldpuntzorgoverlast@ggdzhz.nl of 078 7708504
  • Pleegt de verwarde persoon misdrijven of overtredingen: bel de politie 0900 8844 en meld dit bij meldpuntzorgoverlast@ggdzhz.nl of  078 7708504
  • Is de persoon verward en heeft u de indruk dat de persoon niet meer weet wat die doet en hulp nodig heeft meld dit bij meldpuntzorgoverlast@ggdzhz.nl of 078 7708504

Melden telefonisch of per email

U kunt op verschillende manieren uw melding doorgeven:

Vertrouwelijke informatie

Om fraude met uw persoonsgegevens te voorkomen, stuurt u via de mail of WhatsApp geen vertrouwelijke informatie mee. Vertrouwelijke informatie is bijvoorbeeld: uw Burgerservicenummer (BSN). Uw naam en email adres is voldoende. Geef in uw mail wel duidelijk aan op welke locatie de overlast was, een beschrijving van de persoon om wie het gaat en de datum en het tijdstip van de overlast.

Meldingen voor andere organisaties

De gemeente is, op het moment dat overlast plaatsvindt, niet de organisatie die de actie onderneemt. Dat is in de eerste plaats de politie, de Wijk-GGD'er of de zorginstelling zelf. Wel voert de gemeente overleg met de zorginstellingen, de politie en de Wijk-GGD'ers om de overlastmeldingen te bespreken en dit zoveel mogelijk en zo snel mogelijk opgelost te krijgen.